ZNAJDŹ PRODUKT

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

ROCKWOOL International A/S zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników Internetu. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej w sposób całkowicie zgodny z przepisami prawa krajowego dotyczącego przetwarzania danych osobowych, przyjęty w poniższym oświadczeniu o ochronie prywatności przez firmę ROCKWOOL International A/S.

Niniejsza witryna internetowa stanowi własność ROCKWOOL International A/S i jest administrowana przez:

ROCKFON
(ROCKWOOL International A/S)
Hovedgaden 501
DK-2640 Hedehusene
Denmark
Tel. (+45) 46 56 21 22
Fax (+45) 46 55 40 30
E-mail: web@rockfon.com

Polityka gromadzenia informacji

Informacje gromadzone są na niniejszej witrynie internetowej na kilka sposobów.

Osoba zamawiająca w naszej firmie towar lub usługi będzie proszona o podanie swego nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz innych danych teleadresowych mających związek ze złożonym przez nią zapytaniem. Informacje, których przetworzenie jest konieczne, będą zaznaczone gwiazdką (*). Zgromadzone informacje będą wykorzystywane wyłącznie do kontaktów z klientem, jako element jego standardowej obsługi oraz do celów związanych z ułatwieniem mu korzystania z naszej witryny oraz naszych usług i produktów.

Subskrypcja wiadomości

Użytkownicy naszej witryny mogą zdecydować o tym, czy chcą otrzymywać od nas biuletyny informacyjne, oferty specjalne oraz inne informacje dotyczące nowości, aktualnych wydarzeń oraz usług naszej firmy. Oferty marketingowe są przedstawiane użytkownikom przed rozpoczęciem gromadzenia danych na ich temat, zaś przesłanie pocztą elektroniczną jakiegokolwiek materiału marketingowego pod adresem użytkownika wymaga jego uprzedniej zgody. Użytkownik, który życzy sobie usunięcia go z listy subskrybentów, a tym samym nie chce otrzymywać w przyszłości korespondencji na dany temat, proszony jest o przesłanie e-maila pod adresem info@rockfon.com.pl ze sformułowaniem „Rezygnacja z subskrypcji” wpisanym w pole tematu wiadomości

Osoby, którym udostępniamy informacje o użytkownikach

Informacje o użytkownikach nie są ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim, jeśli użytkownik nie wyrazi na to wyraźnej zgody, bądź jeśli nie jest to wymagane przepisami prawa.

Korekta/ Modyfikacje

Użytkownik chcący skorygować, uaktualnić lub w inny sposób zmodyfikować informacje, które udostępnił naszej firmie do przetwarzania, proszony jest o skontaktowanie się z naszą firmą pod podanym adresem poczty elektronicznej, bądź numerem telefonu lub telefaksu.

  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order