ZNAJDŹ PRODUKT

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Nowa norma LEED v4

Amerykańskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (US Green Building Council) zaktualizowało system certyfikacji LEED Leadership in Energy & Environmental Design, związany ze zrównoważonym budownictwem.

Na początku lipca 2013 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego podjęło decyzję o aktualizacji normy dotyczącej zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie znanej jako  LEED  (Leadership in Energy & Environmental Design).

Nowa norma nosi nazwę LEED v4 i wejdzie w życie w połowie listopada 2013 roku. Jednak do 2015 roku możliwe będzie korzystanie z bieżącej wersji LEED 2009, w związku z czym niektórzy architekci, wykonawcy, czy właściciele obiektów mogą zdecydować się na stosowanie istniejącej obecnie normy.

Jakie zmiany w Certyfikacji LEED wprowadza nowa aktualizacja?

Materiały i zasoby naturalne

 

 ObszarCharakter aktualizacji Opis 
Recykling odpadów z budowy, remontów i demontażu BEZ ZMIANBEZ ZMIAN
Deklaracje środowiskowe produktów NOWOŚĆWykorzystanie minimum 20 różnych montowanych /wbudowywanych  „na stałe”  produktów pochodzących od co najmniej pięciu różnych producentów, którzy złożyli deklaracje środowiskowe
Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców AKTUALIZACJAZastosowanie  surowców pochodzących z recyklingu (im więcej, tym lepiej), działania związane ze społeczną odpowiedzialnością firmy, certyfikaty dotyczące ochrony środowiska posiadane przez dostawców itp
Zdrowe materiały NOWOŚĆZastosowanie produktów o niskiej emisji szkodliwych substancji jak również o  minimalnej zawartości surowców niewłaściwych, co poświadcza deklaracja zdrowotna produktów oraz  certyfikaty Cradle to Cradle.  Nie należy również stosować produktów zawierających substancje określone jako niebezpieczne przez europejskie rozporządzenie dotyczące substancji chemicznych znane jako REACH. Firma ROCKFON dokumentuje zgodność z rozporządzeniem REACH.

Jakość środowiska wewnętrznego

 Obszar Charakter aktualizacji Opis
 EmisjeAKTUALIZACJA Zgodność z wymaganiami może być określona na podstawie zgodności z kryteriami Section 01350 (USA) lub AgBB/ISO 16001 oraz francuskim limitem emisji formaldehydu A+.
 Oświetlenie wnętrzAKTUALIZACJA  Średni współczynnik odbicia światła 85% dla sufitów w danym obszarze.
 AkustykaNOWOŚĆ  W niektórych przypadkach obowiązują wymagania dotyczące czasu pogłosu w sekundach. Wymagane wartości prezentuje Tabela norm czasu pogłosu**

Tabela norm czasu pogłosu

Rodzaj pomieszczenia Norma STI
Pokój lub apartament hotelowy/motelowy
Pomieszczenie kierownicze lub prywatne biuro
Sala konferencyjna
Sala telekonferencyjna
Klasa (obiekty szkolne)d
 < 0,6
Sala spotkań lub sala bankietowa
Otwarta przestrzeń biurowa bez tłumienia dźwięku
 < 0,8
Otwarta przestrzeń biurowa z tłumieniem dźwięku 0,8
Sala gimnastyczna lub kryty basen < 2

Regionalna produkcja

W wielu kategoriach użycie materiałów pozyskanych w promieniu 100 mil (ok. 161 km) od miejsca budowy zapewni premię 200% w stosunku do podstawowej wartości punktowej (tzn. wynik zostanie pomnożony razy 2).

Rozwój certyfikacji związanych z ekologicznym budownictwem pociąga za sobą coraz większą harmonizację. Oznacza to, że te same dane można wykorzystywać w różnych programach norm  i nie ma konieczności ich przekształcania. Większa harmonizacja sprawia również, że certyfikacje opierają się w mniejszym stopniu na opisach, a w większym na faktach. To dwa pozytywne aspekty, które sprawiają, że certyfikacja zielonych budynków przekłada się w większym stopniu na funckjonalność i komfort użytkowników.

 

 


  > AKTUALNOŚCI
  AKTUALNOŚCI
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order