ZNAJDŹ PRODUKT

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

04 czerwca 2013

Materiały budowlane ze znakiem CE

uż za kilka tygodni od 1 lipca wszystkie materiały budowlane obecne na rynku będą musiały posiadać oznakowanie CE. Producenci oceniają, że nowe regulacje wpłyną na bezpieczeństwo dostępnych materiałów, gdyż wyższe wymagania sprzyjają wyeliminowaniu z rynku niskiej jakości produktów. Ponoszą także odpowiedzialność producentów i importerów.

Z początkiem lipca w życie wchodzą nowe przepisy unijne dotyczące zasad wprowadzania do sprzedaży wyrobów budowlanych. Dotychczas produkty budowlane wprowadzane na rynek musiały posiadać wystawioną przez producenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela deklarację zgodności, czyli wiążący prawnie dokument potwierdzający wypełnienie wymagań unijnych przepisów. Ulegnie to zmianie. Od 1 lipca większość  materiałów  budowlanych będą musiały mieć deklarację zgodności właściwości użytkowych. Nowa deklaracja ma zawierać opis cech wyrobu oraz zasady jego stosowania, ale podanych w oparciu o wiarygodne dane. W praktyce oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa materiałów dostępnych na rynku. Teraz konieczne będzie nie tylko zadeklarowanie, ale również posiadanie odpowiednich badań technicznych potwierdzających właściwości danego produktu.

Co oznacza wprowadzenie nowych regulacji  praktyce?

 Ci, którzy posiadają już dziś oznakowanie CE na swoje wyroby muszą jedynie przygotować nową dokumentację. W pozostałych przypadkach producentów czy importerów czeka cała procedura ubiegania się o oznakowanie , gdyż bez niego, nie będą mogli złożyć nowych deklaracji właściwości użytkowych.Zmiany, choć nakładają nowe obowiązki, oznaczają też uproszczenie strony formalnej wprowadzania produktu na rynek. Dotychczas producent musiał załączać jako dokumentację produktu poszczególne certyfikaty np. techniczne potwierdzenie właściwości ognioodpornych, akustycznych czy wymiarowych. Teraz będzie to potwierdzał jeden dokument – deklaracja właściwości użytkowych. Oczywiście producent, importer czy dystrybutor muszą w każdej chwili, w razie potrzeby lub kontroli udostępnić pełną dokumentację techniczną potwierdzającą właściwości użytkowe produktu. 

Oznakowanie CE – co to jest?

Znak CE (Conformité Européenne) funkcjonuje w obecnej formie od 1993 r. Jest podstawowym wyznacznikiem spełniania przez dany produkt wymogów prawnych Unii Europejskiej. W dużej mierze odnosi się do bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska. Producent oznaczając wybór znakiem CE deklaruje, że spełnia on wymagania dyrektyw unijnych. Wprowadzenie oznakowania CE musi być poprzedzone analizami i badaniami technicznymi. Oznakowanie wprowadzono ze względów bezpieczeństwa, ale także by ułatwić przepływ towarów pomiędzy unijnymi rynkami.

Rockfon, chcąc uwiarygodnić parametry swoich produktów, od października 2005 roku opatrzyła wszystkie swoje produkty w Europie znakiem CE. Ponadto, firma Rockfon zdecydowała sie na najwyższy poziom deklaracji zgodności ( AOC).Linki

Więcej informacji o certyfikacji CE


  > AKTUALNOŚCI
  AKTUALNOŚCI
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order