ZNAJDŹ PRODUKT

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

30 marca 2016

Sprawmy, aby szkoły stały się lepsze

Poprawa warunków akustycznych w placówkach oświatowych w polsce

Edukacja stanowi nieodzowny element rozwoju osobowego i społecznego człowieka, jak również stoi w korelacji z rozwojem gospodarczym państw. Nie dziwi zatem, że politycy, pedagodzy i inni eksperci stale poszukują sposobów na poprawę efektywności kształcenia.

Wiele z przedstawianych propozycji nie uwzględnia jednak szerszej perspektywy. Na wzrost poziomu edukacji wpływa nie tylko program nauczania i konkurencyjność standardów naukowych. Nie mniej istotna jest kwestia poprawy środowiska do nauki w samych placówkach oświatowych.

Wpływ akustyki na jakość kształcenia

Zła akustyka w salach lekcyjnych może bowiem znacznie utrudniać zrozumienie treści przekazywanych przez nauczyciela, co ma bezpośrednie przełożenie na skuteczność i jakość kształcenia. Jak pokazują badania duńskiego Centrum ds. środowiska do nauki DCUM, aż „30,7% uczniów mówi, że nie słyszy lub słyszy tylko częściowo to, co jest mówione  w klasie”.

Zasadniczo problem ten dotyka wszystkich, lecz jest w szczególności dotkliwy w przypadku uczniów z wadami słuchu, dla których poprawa akustyki w sali lekcyjnej mogłaby znacząco wpłynąć na poprawę rozumienia mowy oraz zwiększyć komfort słuchania.

Co należy zrobić, aby zapewnić uczniom i nauczycielom lepsze środowisko do odbioru dźwięku, czyli do nauki i nauczania? Najbardziej efektywnym sposobem jest stworzenie takich warunków akustycznych w pomieszczeniach szkolnych, przy których generowany dźwięk jako nośnik informacji będzie najmniej zniekształcony wskutek nakładania się na niego fal odbitych oraz jak najmniej zakłócony niepożądanymi dźwiękami pochodzącymi zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz pomieszczeń.

Skrócenie czasu pogłosu

Jak można to osiągnąć? Z pomocą przychodzi obowiązująca w Polsce od 2015 roku norma PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach". Określa ona maksymalny czas pogłosu, jaki jest dopuszczalny dla poszczególnych pomieszczeń znajdujących się w placówkach oświatowych, m.in. sal lekcyjnych, gimnastycznych, hal sportowych, świetlic, czytelni, pokoi nauczycielskich, czy stołówek.

Od czasu pogłosu zależy w decydującym stopniu jakość odbieranego dźwięku. Im czas pogłosu jest krótszy, tym dźwięk jest mniej zniekształcony nakładającymi się na niego falami odbitymi, a w konsekwencji czystszy. Głównymi czynnikami wpływającymi na czas pogłosu są wielkość (powierzchnia, kubatura) pomieszczenia, jego kształt oraz materiały,  z których wykonane są ściany, sufity i podłogi, jak również wyposażenie, np. ławki, tablice itd. Wielkość, kształt, czy wyposażenie pomieszczeń placówek edukacyjnych wynika z prowadzonej działalności i ciężko jest je zmienić. Dlatego najbardziej skutecznym sposobem na skrócenie czasu pogłosu jest pokrycie ścian i sufitów - z natury twardych, odbijających dźwięk, materiałami dźwiękochłonnymi. Świetnie sprawdzają się w tu akustyczne rozwiązania ROCKFON oparte o dźwiękochłonne płyty z wełny skalnej.

Dźwiękochłonne i dźwiękoizolacyjne rozwiązania ROCKFON

Płyty te charakteryzują się wysokim współczynnikiem pochłaniania dźwięku αp w pełnym zakresie normatywnej częstotliwości. Dla większości z nich wskaźnik pochłaniania dźwięku αw jest wyższy niż 0,90. Oznacza to, że energia akustyczna jest absorbowana w co najmniej 90%. Płyty ROCKFON, a przede wszystkim oznaczone jako dB charakteryzują się również znaczną izolacyjnością akustyczną, dzięki której obniżają natężenie dźwięków docierających do danego pomieszczenia z pomieszczeń sąsiednich lub z przestrzeni nadsufitowej, głównie z zamontowanych tam elementów instalacji.

Obniżenie czasu pogłosu w pomieszczeniu, jak i obniżenie natężenia niepożądanych dźwięków wpływa istotnie na jakość odbieranego dźwięku w pomieszczeniu, określaną współczynnikiem zrozumiałości mowy. Jest ona szczególnie ważna, wręcz decydująca w przypadku placówek oświatowych.

Zapewnienie środowiska sprzyjającego rozumieniu dźwięku jest zatem jednym z istotnych kroków do poprawy jakości nauczania w naszych szkołach.

Nieograniczona swoboda projektowania

Lepsze szkoły to jednak również przyjazne dla uczniów i nauczycieli, atrakcyjne i inspirujące wnętrza. Dzięki szerokiej gamie dostępnych wymiarów, powierzchni, kolorów i krawędzi rozwiązania sufitowe ROCKFON gwarantują pełną swobodę projektowania spełniając jednocześnie wymogi akustyczne określone dla poszczególnych pomieszczeń placówek edukacyjnych.


Linki


> AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
Contact

Basket

Samples

    Documentation

      Place order