ZNAJDŹ PRODUKT

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

08 lutego 2019

Pokonać hałas w szkołach – ruszył program adaptacji akustycznej

Ruszył pilotażowy program wyciszania warszawskich podstawówek. W 9 szkołach zostaną zamontowane akustyczne sufity podwieszane i okładziny ścienne.

Szlaki w walce z hałasem przecierała  Szkoła Podstawowa nr 340 na Ursynowie, w której w 2018 roku wykonano adaptację akustyczną. Teraz tę placówkę chętnie odwiedzają dyrektorzy i nauczyciele z innych stołecznych szkół.

- Nasi goście przekonują się, że w szkole może być ciszej – mówi Małgorzata Antonowicz, dyrektor SP nr 340. - W szkole od początku jej działalności, czyli od 2012 roku doskwierał nam nieznośny hałas. Zarówno na korytarzach, podczas przerw, jak i na lekcjach. Uczniowie uskarżali się na ciągłe zmęczenie i bóle głowy. Hałas obniżał koncentrację. Dochodziło do tego, że poruszali się w nausznikach. Musieliśmy zacząć działać – dodaje dyrektor. 

Ścisła współpraca

Dyrekcja szkoły wraz z Radą Rodziców podjęła walkę z hałasem w szkole.

– Najpierw wybraliśmy się do jednej ze szkół na Wilanowie, w której były zamontowane sufity dźwiękochłonne. Tam na własne uszy przekonaliśmy się, jaka jest różnica między pomieszczeniami, które są wyłożone materiałami ze skalnej wełny mineralnej, a tymi, w których tych materiałów nie ma – mówi dyrektor.

Następnie zorganizowano w szkole badania. Akustycy z pracowni archAKUSTIC przeprowadzili w placówce pomiary natężenia dźwięku oraz czasu pogłosu. Zarówno wymagania w zakresie natężenia dźwięku czasu pogłosu, jak i wartości wskaźnika transmisji mowy STI nie były spełnione w żadnym z analizowanych pomieszczeń. W czasie badania dochodziło do tego, że  poziom hałasu był taki sam jak ten emitowany przez  silnik samolotu odrzutowego. Wyniki pomiarów akustycznych potwierdziły jednoznacznie, że w pomieszczeniach szkoły poziom komfortu akustycznego był niewystarczający i bezwzględnie konieczna była modernizacja akustyczna pomieszczeń.
Wnioski z badań dyrektor wraz z przewodniczącym Rady Rodziców przedstawili w urzędzie dzielnicy oraz radnym. Sprawę nagłośniono także w mediach.

– Ostatecznie urzędnicy zauważyli realne potrzeby naszych uczniów i przeznaczyli środki z budżetu miasta na adaptację akustyczną – potwierdza dyrektor szkoły. W klasach i na korytarzach zamontowano płyty dźwiękochłonne Rockfon, wiodącego producenta płyt dźwiękochłonnych z wełny skalnej. W modernizowanych klasach, na korytarzach i w auli zastosowano płyty z linii: Rockfon® Koral™, Rockfon® Tropic™ i Rockfon® VertiQ™.  W salach lekcyjnych zdecydowanie zmniejszył się poziom pogłosu i zwiększyła się zrozumiałość mowy. Nauczyciele i rodzice jednoznacznie potwierdzają, że wpłynęło to na znaczną poprawę  komfortu nauczania i przyswajania wiedzy przez uczniów..

W warszawskich szkołach będzie ciszej

Problemy z hałasem to codzienność wielu polskich szkół. W stolicy w 2018 roku było 210 szkół podstawowych, 1 artystyczna i 38 specjalnych. Uczęszczało do nich ponad 120 tys. uczniów. Władze Warszawy przeznaczyły 5 mln zł na wyciszenie korytarzy, sal gimnastycznych i klas. Przedstawiciele Urzędu Miasta informują, że do programu zakwalifikowano zgłoszone przez burmistrzów jako priorytetowe placówki spełniające jednocześnie następujące kryteria:

  • największa liczba uczniów;
  • materiały, z których zbudowany jest obiekt, i którymi jest wykończony wewnątrz, powodują, że warunki akustyczne są zdecydowanie niekorzystne (np. ściany wykonane z betonu są mniej korzystne niż z cegły; podłogi ze szlichty pokrytej turkett’em są mniej korzystne niż podłogi drewniane);
  • wysokość kondygnacji pozwala na obniżenie poziomu sufitu o ok. 20 cm bez konieczności zapewniania dodatkowej wentylacji pomieszczenia (Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 72 Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi);
  • wykonanie modernizacji akustycznej będzie elementem planowanego remontu pomieszczeń.

Pilotażowym programem objętych jest 9 stołecznych placówek: SP nr 364 na Bemowie, SP nr 231 na Białołęce, SP  nr 70 na Mokotowie, SP nr  na Pradze Południe, SP nr 298 na Targówku, SP nr 173 w Wesołej, SP nr 300 w Wilanowie, SP nr 351 na Woli i SP nr 65 na Żoliborzu. - Na podstawie projektów opartych na ekspertyzach akustycznych wykonane zostaną prace modernizacyjne obejmujące różne zakresy w każdej z placówek: korytarze, sale gimnastyczne, świetlice, sale lekcyjne, w tym językowe i biblioteki - mówi Małgorzata Żuber-Zielicz, Radna Warszawy w latach  2006-2018,  Przewodnicząca Komisji Edukacji w latach.

Prace projektowe polegają na dobraniu odpowiednich materiałów akustycznych (paneli ściennych albo płyt sufitów podwieszonych) na ścianach i sufitach pomieszczeń, aby po wykonaniu robót pomieszczenia spełniały wymagania normy PN-B-02151-4:2015-06- Akustyka budowlana. - Zadania inwestycyjne prowadzą dzielnicowe Wydziały Inwestycji albo Infrastruktury w ścisłej współpracy z kierownictwem szkół i Radami Rodziców. Po wykonaniu projektu, którego częścią jest kosztorys inwestorski, przeprowadzony będzie wybór wykonawcy robót. Harmonogram ich wykonywania musi być ściśle dostosowany do pracy szkoły i uzgodniony z dyrekcją placówki. Większość prac będzie zaplanowana na okres wakacji, 'długie' i zwykłe weekendy. We wszystkich dziewięciu szkołach planowane jest wykonanie adaptacji do końca 2019 roku - dodaje Małgorzata Żuber-Zielicz.  Ponadto Biuro Edukacji w trakcie roku budżetowego będzie się starało pozyskać środki na modernizacje akustyczne kolejnych placówek - uzupełnia.

Wszystkie nowoprojektowane i budowane obiekty muszą spełniać wymagania obowiązującej od stycznia 2018 roku ww. normy PN-B-02151-4:2015-06 - Akustyka budowlana. 
> AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
Contact

Basket

Samples

    Documentation

      Place order