ZNAJDŹ PRODUKT

Zrównoważony rozwój - dokumenty

Aby ułatwić udokumentowanie wpływu użycia produktów ROCKFON w odniesieniu do systemów certyfikacji lub projektów budowlanych o szczególnych wymaganiach, opracowaliśmy deklaracje zrównoważnego rozwoju dla naszych najpopularniejszych produktów ROCKFON.

Jeśli chcesz atestować budynek w ramach programu  LEED®, BREEAM®, DGNB® lub podobnych, ROCKFON może pomóc w osiągnięciu tego celu dostarczając  produkty i rozwiązania o udokumentowancyh właściwościach.

Deklaracja zrównoważonego rozwoju dla produktu

Nasze nowe Deklaracje Zrównoważonego Rozwoju dla Produktu są przeznaczone dla architektów, osób sporządzających specyfikacje czy właścicieli nieruchomości. Oparte na głównych systemach certyfikacji ekologicznej budynków, dokumenty te w czytelny sposób przedstawiają cechy wybranego produktu w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju.

Wystraczy wybrać odpowiedni produkt i pobrać plik.

Deklaracje środowiskowe produktu – EPD

W celu lepszego przedstawienia profilu środowiskowego produktów ROCKFON, uprościliśmy nasze Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD). Teraz dostępne są dwa nowe dokumenty EPD, jeden dotyczący naszych produktów o wysokiej gęstości, a drugi dotyczący produktów o niskiej gęstości.

   Deklaracje środowiskowe produktu (EPD) - low-density

   Deklaracje środowiskowe produktu (EPD) - high-density

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem. 

SUSTAINABILITY BROCHURES

Więcej informacji na temat zaangażowania Grupy ROCKWOOL na rzecz zrównoważonego rozwoju, naszych celów oraz profilu środowiskowego, znaleźć można w raporcie ROCKWOOL Zrównoważony Rozwój.

Proszę pobrać nasze broszury zrównoważonego rozwoju, aby dowiedzieć się więcej o naszym procesie upcyklingu i zaangażowania ROCKFON  w zrównoważony rozwój.

  Contact

  ZNAJDŹ PRODUKT

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order