Zrównoważony rozwój - Projekty

Proces produkcji
Procesy produkcyjne stosowane w zakładach Rockfon i ROCKWOOL są w sposób ciągły nadzorowane i monitorowane. Są one doskonalone pod kątem tak ważnych aspektów jak: zwiększanie efektywności energetycznej, ograniczanie zużycia wody, rezygnacja z wyrzucania odpadów na wysypiska oraz utylizacja odpadów przemysłowych