ZNAJDŹ PRODUKT

Dlaczego dźwięk jest ważny?

Akustyka jest bardzo istotna z punktu widzenia tworzenia dobrego klimatu wewnętrznego

  Gdy dźwięk zmienia się w hałas, ludzie stają się podirytowani i odczuwają napięcie. Dzieje się tak w szkołach, biurach, szpitalach i innych budynkach użyteczności publicznej. Pzeprowadzono wiele badań naukowych i empirycznych określających skutki złej akustyki pomieszczeń:
   
 • Uczniowie nie słyszą nawet do 70% spółgłosek wymawianych przez nauczycieli w szkołach.(1)
 • W pomieszczeniach szpitalnych kontrola poziomu hałasu ma duże znaczenie dla poprawy stanu zdrowia pacjentów, ponieważ występowanie „niepożądanego dźwięku” może powodować przyspieszenie bicia serca, oddechu oraz podwyższenie ciśnienia krwi (2)
 • 70% pracowników biurowych uważa, że ich wydajność byłaby większa, gdyby w otoczeniu było mniej hałasu.(3)
 • 60% pracowników zatrudnionych w otwartych przestrzeniach biurowych twierdzi, że hałas jest tym czynnikiem, który najbardziej przeszkadza im w pracy (4)

 

Wełna mineralna z natury jest materiałem, który charakteryzuje się wysokim pochłanianiem dźwięku.  Dzięki temu sufity ROCKFON posiadają doskonałe właściwości w zakresie akustyki. To pozwala na osiągnięcie doskonałego komfortu akustycznego, bez konieczności stosowania sufitów z wgłębieniami, perforacjami lub też otworami. Parametry płyt ROCKFON w zakresie akustyki są potwierdzone przez niezależne certyfikowane laboratoria 


1) Projekt badawczy "Zrozumiałość mowy w salach szkolnych"
2) Źródło: Wytyczne techniczne dla obiektów służby zdrowia (Health Technical Memorandum) 08-01: Akustyka
3) Julian Treasure, Sound Business, 2007r.
4) Duńskie Narodowe Centrum Badań  i Środowiska Pracy: " Hałas powstający w wyniku działań człowieka"

  Contact

  ZNAJDŹ PRODUKT

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order