ZNAJDŹ PRODUKT

Pochłanianie dźwięku

Jak dźwięk zachowuje się w pomieszczeniu?

Gdy fala dźwiękowa natrafia na materiał, część jej energii ulega odbiciu, część wchłonięciu przez dany materiał, a część przeniesieniu. Jakość pochłaniania dźwięku w dużym stopniu uzależniona jest od układu wnętrza oraz zatosowanych materialów.

Skalna wełna mineralna z natury posiada doskonałe właściwości w zakresie pochłaniania dźwięku.

 

Właściwe pochłanianie dźwięku

 • Pochłanianie dźwięku kontroluje poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu, tworząc doskonałe środowisko, w którym ludzie mogą się skoncentrować i efektywnie pracować, bez narażenia na hałas oraz negatwyne jego skutki tj. stres czy poddenerwowanie.
 • Ciśnienie akustyczne zwiększa zrozumiałość mowy, ułatwiając komunikację.
 • Czas pogłosu jest ściśle związany ze zrozumiałością mowy dlatego liczba, jakość oraz rozmieszczenie powierzchni dźwiękochłonnych w pomieszczeniu ma w tym przypadku duże znaczenie. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem wyrażania poziomu zrozumiałości mowy jest użycie wartości wskaźnika przekazywania mowy (Speech Transmission Index, STI).
 •  
  Contact

  ZNAJDŹ PRODUKT

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order