ZNAJDŹ PRODUKT

Znak CE

Firma ROCKFON deklaruje nie tylko obowiązkowe charakterystyczne cechy produktów ale również dodatkowe właściwości, które są bardzo istotne w zakresie użytkowania i montażu sufitu

Klienci powinni być pewni właściwości deklarowanych przez producentów sufitów jak również powinni porównywać sufity bazując na  jednolicie zadeklarowanych wartościach. To są głowne cele oznaczenia CE.

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) wprowadził normę EN 13964 dotyczącą sufitów podwieszanych, obowiązującą od dnia 1 lipca 2007r., której celem jest ułatwienie porównywania tych produktów ze sobą. W normie określono te charakterystyczne cechy produktów, które mogą lub muszą być podawane na etykietach produktowych oraz w ich dokumentacji.

Aby uwiarygodnić parametry produktów Rockfon, jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy oznaczenia CE. Chcąc zwiększyć do maksimum ilość informacji podawanych klientom, wybraliśmy znaczną liczbę parametrów, które są obecnie deklarowane w odniesieniu do każdego z produktów ze znakiem CE. Rockfon deklaruje parametry w zakresie reakcji na ogień i emisji formaldehydu (które są obowiązkowe) oraz dodatkowo pochłanianie dźwięku i izolacyjność termiczną (o ile jest to potrzebne). Jako nieliczni deklarujemy także wytrzymałość na zginanie. Parametr ten ma bardzo duże znaczenie, ponieważ wiele płyt sufitowych nie posiada wystarczającej odporności na wilgoć i w związku z tym może się odkształcać.

Począwszy od października 2005r. płyty sufitowe Rockfon produkowane przez wszystkie zakłady w Europie, zostały opatrzone znakiem CE. Ponadto, firma Rockfon zdecydowała się na najwyższy poziom deklaracji zgodności (AOC). Oznacza to, że niezależna organizacja certyfikacyjna BCCA (Belgian Construction Certification Association - Belgijskie Stowarzyszenie ds. Certyfikacji Materiałów Budowlanych), zweryfikowała opracowany przez naszą firmę program wstępnych badań typu i monitoruje w całości łańcuch dostaw dwa razy do roku.

Wszystkie deklarowane wartości produktów ROCKFON są potwierdzone testami i zweryfikowane przez niezależne jednostki akredytowane. Wstępne badania typu, przeprowadzone w niezależnych certyfikowanych laboratoriach, dotyczą wszystkich zadeklarowanych parametrów. Również dzięki naszemu wewnętrznemu systemowi kontroli produkcji, który podlega ustawicznie przeprowadzanym audytom, klient zawsze otrzymuje produkty o standardowych własnościach zadeklarowanych na etykiecie ze znakiem CE.

Nowe ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011, wprowadzone w ostatnich miesiącach, zwiększa wymagania dotyczące sufitów podwieszanych i zobowiązuje producentów do przedstawiania deklaracji zgodności właściwości użytkowych dla każdego produktu, wprowadzonego na rynek . Poprzez nową deklarację producent gwarantuje, że właściwości sufitu są zgodne z harmonizowaną normą EN 13964 dla sufitów podwieszanych. Deklaracje użytkowe dla wszystkich produktów ROCKFON są dostępne na stronie Dokumenty i próbki.
  

Płyty sufitoweKonstrukcja nośnaSystem sufitowy
(płyta + konstrukcja)
Deklarowane obowiązkowo zgodnie z EN 13964
 • Reakcja na ogień
 • Emisja formaldehydu
 • Reakcja na ogień
 • Reakcja na ogień
 • Emisja formaldehydu
Jeśli zadeklarowano, obowiązuje EN 13964
 • Pochłanianie dźwięku
 • Izolacja termiczna
 • Stabilność wymiarowa
 • Trwałość (korozja płyt z metalu)
 • Pęknięcia (dotyczy wyłącznie materiałów łamliwych)
 • Nośność
 • Trwałość (korozja kratownic metalowych)
 • I inne...
 • Reakcja na ogień
 • Izolacyjność akustyczna
 • Odporność na uderzenia
Jeśli zadeklarowano, zgodność z EN 13964 jest zalecana, lecz nie obowiązuje
 • Light reflection
 • Colour definition
 • Gloss definition

  Contact

  ZNAJDŹ PRODUKT

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order