ZNAJDŹ PRODUKT

Edukacja

Nowoczesne jednostki edukacyjne tj. szkoły, przedszkola czy uczelnie kładą duży nacisk nie tylko na potrzeby wychowanków, uczniówi oraz studentów ale również nauczycieli oraz pracowników adminsitracyjnych.

Jednostki edukacyjne, w aspekcie architektonicznym, to połączenie wielofunkcyjnych pomieszczeń. Materiały zastosowane w tego typu obiektach powinny być trwałe, łatwe w konserwacji i przede wszystkim bezpieczne. Bazując na rozmowach z ludźmi związanymi ze szkolnictwem  jak również z architektami i wykonawcami określiliśmy w 10 punktach  najważniejsze wymagania jakie powinny spełniać materiały budowlane w obiektach edukacyjnych.

Komfort akustyczny

Komfort akustyczny w szkołach jest czynnikiem kluczowym. Wysoki poziom hałasu ma ogromny wpływ na jakość nauczania i zdolność przyswajania wiedzy przez uczniów. Produkty ROCKFON zapewaniają najwyższy poziom komfortu akustycznego.

Trwałość

Materiały budowlane, zwłaszcza wykończeniowe, stosowane w szkołach, powinna cechować duża żywotność nawet w warunkach intensywnej eksploatacji. Produkty ROCKFON to 15-letnia gwarancja użytkowania przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowych właściwości i wysokiej odporności na uderzenia.

Bezpieczeństwo

Ze względu na intensywną eksploatację produkty budowlane stosowane w szkołach, muszą gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa. Szczególnie istotne jest bezpieczeństwo pożarowe. Produkty ROCKFON są sklasyfikowane w najbezpieczniejszej klasie reakcji na ogień – Euroklasie A1.

Design

Budynki szkolne powinny mieć swój unikalny styl, który będzie atrakcyjny również dla uczniów. Materiały budowlane powinny zatem pozwalać na elastyczność i swobodę w projektowaniu. Dzięki szerokiej gamie dostępnych wymiarów, powierzchni, kolorów i krawędzi produkty ROCKFON gwarantują pełną swobodę projektową.

Eksploatacja

Szkoły są budowane z myślą o długim użytkowaniu, powinny także gwarantować możliwość ewentualnych zmian funkcjonalnych. Elementy budowlane muszą być więc wytrzymałe, łatwe w utrzymaniu, ale także pozwalać na adaptację do nowych potrzeb. Produkty ROCKFON są ekonomiczne, trwałe i łatwe w eksploatacji.

Możliwości remontowe

Istniejące, często zabytkowe, budynki szkolne wymagają przystosowania do nowych potrzeb, przy zachowaniu oryginalnej architektury budowli. A środki na modernizację są zwykle niewystarczające. Rozwiązania Rockfon są proste w montażu, nawet w remontowanych budynkach.

Klimat wewnętrzny

Materiały budowlane stosowane w szkołach muszą być przyjazne dla osób w nich przebywających i powinny tworzyć zdrowy mikroklimat. Produkty ROCKFON spełniają warunki najbardziej restrykcyjnych norm środowiskowych w Europie.

Ekologia

Materiały budowlane stosowane w budynkach szkolnych powinny również pozytywnie oddziaływać na środowisko. Produkty ROCKFON są przyjazne dla środowiska i nadają się do powtórnego przetworzenia.

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna oraz pojemność cieplna są kwestiami, które należy koniecznie uwzględnić przy projektowaniu współczesnych budynków edukacyjnych. Bardzo często zagadnienia te wiążą się z wyzwaniami w zakresie akustyki. ROCKFON oferuje rozwiązania łączące w sobie odpowiednie właściwości akustyczne z doskonałymi parametrami cieplnymi.

Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu dla szkół

Osoby odpowiedzialne za projektowanie lub remontowanie budynków szkolnych szukają wiarygodnych partnerów, których doświadczenie pomoże w zapewnieniu optymalnych i komfortowych warunków dla użytkowników. ROCKFON posiada wieloletnie doświadczenie i wiedzę w zakresie tworzenia rozwiązań sufitowych dla budynków szkolnych.

  Contact

  ZNAJDŹ PRODUKT

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order