ZNAJDŹ PRODUKT

Handel

Przez „obiekty handlowe” rozumie się tradycyjne sklepy, centra handlowe, a także restauracje, banki, kawiarnie oraz hotele.

Projektowanie przestrzeni komercyjnych jest sztuką, w którą zaangażowanych jest wielu architektów wnętrz. Starają się oni znaleźć nowe sposoby aranżacji przestrzeni punktów sprzedaży, tak aby klienci nie tylko je zapamiętali, ale także łączyli pobyt z przyjemnymi odczuciami.

Z tego powodu szczególną uwagę zwraca się na trzy ważne czynniki:

Design: Sufit powinien być zgodny z koncepcją projektu i stylem przyjętym przez architekta. Projektant powinien mieć możliwość swobodnego wyboru: kolorów, typów krawędzi, wymiarów i struktury. Dzięki czemu może wykreować tożsamość obiektu.

Akustyka: Ze względu na stały ruch dużej liczby użytkowników, dobra akustyka ma bardzo istotne znaczenie. Głównie w odniesieniu do zjawiska "efektu spotkania towarzyskiego", które bardzo często występuje w punktach handlowych i usługowych.

Bezpieczeństwo: We wszystkich obiektach użyteczności publicznej, bezpieczeńtwo ogniowe jest jednym z najważniejszych kryteriów doboru materiałów budowlanych. Większość sufitów Rockfon posiada najwyższą, najbezpieczniejszą klasę odporności na ogień A1.

  Contact

  ZNAJDŹ PRODUKT

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order