ZNAJDŹ PRODUKT

Przemysł

W sektorze przemysłowym potrzeby w zakresie pochłaniania dźwięku są zwykle określane przez rodzaj produkowanego oraz magazynowanego towaru.

Wymagania w produkcji ciężkiej są inne niż w przemyśle spożywczym, warsztacie czy w stolarni. Często nie można zamontować sufitu podwieszanego ze względu na instalacje techniczne znajdujące się w zakładzie. Z tego powodu w budynkach przemysłowych najczęściej stosuje się pochłaniacze przestrzenne

Projektując obiekty przemysłowe przyjmujemy różne kryteria doboru materiałów w zależności od funkcji obiektu.  W jednych przypadkach będzie to odpowiednie oświetlenie i  zwiększone bezpieczeństwo ogniowe a w niektórych wysoka higiena. Jednak we wszystkich obiektach przemysłowych poziom hałasu jest bardzo wysoki. Dlatego bardzo ważne jest żeby zapewnić pracownikom oraz osobom pracującym w najbliższym otoczeniu właściwe warunki akustyczne.

Ryzyko utraty słuchu u pracowników narażonych na stały poziom hałasu (8 godzin lub więcej) zostało określone w sposób mierzalny. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi pracodawca jest zobowiązany dokonywać pomiarów wielkości charakteryzujących hałas w środowisku pracy.  Materiały pochłaniające dźwięk mają szczególne znaczenie w w pomieszczeniach, w których pracują ciężkie maszyny umieszczone na twardym podlożu.

  Contact

  ZNAJDŹ PRODUKT

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order