bucket_iconCreated with Sketch.
Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse

01

Deklaracje zrównoważonego rozwoju produktu

Aby ułatwić dokumentowanie wpływu płyt sufitowych na proces uzyskiwania certyfikatów lub realizacji projektów budowlanych pod kątem zrównoważonego rozwoju, opracowaliśmy nasze deklaracje zrównoważonego rozwoju produktu.

Zawierają one informacje dotyczące m.in. zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, etykiety emisji do powietrza, przejrzysty skład materiałów oraz informacje o bezpieczeństwie naszych włókien.

Tutaj znajdziesz nasze deklaracje zrównoważonego rozwoju produktu.

02

Deklaracje środowiskowe produktu (EPD)

Aby lepiej przedstawiać charakterystykę środowiskową produktów Rockfon, publikujemy nasze Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD).

Deklaracje Środowiskowe dotyczą konkretnych produktów i podlegają zewnętrznej weryfikacji zgodnie z normą EN15804, co pozwala na uzyskanie pełnej oceny w systemach certyfikacji budynków.

Tutaj znajdziesz nasze deklaracje

03

Certyfikaty ISO 14001

Aby stale ulepszać produkcję, w naszych fabrykach zostały wdrożone wiodące systemy zarządzania środowiskowego.

Systemy te poddajemy również procesowi zewnętrznej certyfikacji zgodnie z normą ISO 14001 „Systemy zarządzania środowiskowego — Wymagania i wytyczne stosowania”.

Zobacz nasze certyfikaty ISO

04

Arkusz instrukcji bezpiecznego użytkowania

Nasz rdzeń z wełny skalnej jest materiałem niegroźnym. Jest to poparte danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Nasze materiały są regularnie sprawdzane pod kątem listy kandydackiej REACH przez niezależną zewnętrzną organizację. W ramach świadczonej usługi Rockfon udostępnia również arkusz instrukcji bezpiecznego użytkowania.

Pobierz nasz arkusz instrukcji bezpiecznego użytkowania.

05

Raport dot. Zrównoważonego Rozwoju

Raport dot. Zrównoważonego Rozwoju Grupy ROCKWOOL obejmuje kluczowe wskaźniki związane ze zrównoważonym rozwojem w naszej produkcji. Raport ten jest oparty na standardach Global Reporting Initiative (GRI).

Wyniki Grupy w zakresie emisji CO2 są ponadto regularnie publikowane za pośrednictwem międzynarodowych platform sprawozdawczych, takich jak Carbon Disclosure Project (CDP).

Pobierz nasz Raport dot. Zrównoważonego Rozwoju

Dbamy o zamknięty obieg gospodarki

W celu odejścia od obecnej liniowej formy zużycia zasobów wdraża się model gospodarki w obiegu zamkniętym, która przyczynia się do ograniczenia wpływu na środowisko, poprzez ponowne wykorzystywanie zasobów w wydajny i opłacalny sposób. W celu efektywnego wykorzystania surowców, powinnismy wytwarzać produkty jak najtrwalsze, jednocześnie zużywając jak najmniej zasobów.

 Żadna z naszych fabryk nie wysyła odpadów z wełny skalnej na składowiska.
 Uzyskaj w pełni zrównoważony produkt, wytwarzany w obiegu zamkniętym Wełna skalna jest materiałem wielokrotnego użytku.
 Wełna skalna to materiał w pełni nadający się do recyklingu i stosowania w obiegu zamkniętym. Jej jakość nie ulega degradacji, dlatego można ją przetwarzać wielokrotnie.

 

 

video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon
W 2018 roku zgromadzono i przekazano do recyklingu 130 000 ton wełny skalnej.

Poddajemy upcyklingowi odpady pochodzące z innych sektorów.

Na etapie oceny atrybutów środowiskowych produktu konieczne jest pełne zrozumienie możliwości jego ponownego wykorzystania (pozyskania materiałów wtórnych).

 Poddajemy upcyklingowi odpady z innych sektorów przemysłu, dzięki czemu te niskowartościowe produkty uboczne nie trafiają na składowiska odpadów. Ponownie przetwarzamy odpady.
 Wykorzystujemy materiał odpadowy z innych sektorów przemysłu.
 W dużym stopniu przyczyniamy się do rozwoju gospodarki cyrkulacyjnej.

 

 

video illustration, upcycling waste from other industries, susatinability, recycling, rockfon

Całkowicie zrównoważone i naturalne zasoby

Wełna kamienna jest bogatym zasobem i zrównoważonym materiałem budowlanym. Stosowana przez nas skała bazaltowa została odkryta na Hawajach na początku XIX wieku. Jest naturalnym produktem ubocznym aktywności wulkanicznej, który jest topiony, a następnie przekształcany w naturalne włókna.

 Nasza planeta wytwarza 38 000 razy więcej tego surowca, niż ROCKWOOL wykorzystuje do produkcji wełny każdego roku.
 Skałę wykorzystujemy w bardzo efektywny sposób — z jednego metra sześciennego uzyskujemy nawet 2200 m2 płyt sufitowych.

 

 

RockWorld imagery,The Big Picture, stone, rock, plant,
Annual Report Images, indoors

Najlepsze w swojej klasie oznaczenie emisji do powietrza

Podczas projektowania pomieszczeń wewnętrznych główny problem stanowią zanieczyszczenia wewnętrzne, w tym formaldehyd (CH2O).

 Nasze produkty otrzymały najlepsze w swojej klasie fińskie oznaczenie M1 (Finnish Indoor Climate Label) oraz duńskie Indoor Climate Label.
 Ponad 90% naszych produktów drugiej generacji cechuje 10-krotnie niższy poziom emisji, niż zaleca WHO.

 

 

 

 

video illustration, best in class air emission labels, sustainability, recycling, rockfon
Nasze produkty posiadają etykiety zgodności z najbardziej rygorystycznymi normami na świecie, zarówno pod względem emisji formaldehydu, jak i lotnych związków organicznych.

Magdalini Psarra

Public Affairs & Sustainability Manager, Rockfon

Bezpieczne materiały naturalne

Wełna skalna to materiał całkowicie bezpieczny.

 Tysiące zweryfikowanych badań potwierdza bezpieczeństwo włókien wełny skalnej.
 Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), należąca do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wyłącza wełnę skalną z listy „czynników rakotwórczych”.
 Nasz rdzeń z wełny skalnej posiada certyfikat zgodności z Notą Q, dotyczącą bezpiecznych włókien z wełny skalnej, zawartą w rozporządzeniu UE (WE) nr 1272/2008 i dyrektywie 97/69/EWG.

 

 

 

 

Girl climbing rocks