bucket_iconCreated with Sketch.Korzystanie z produktów Rockfon pozwala zdobyć pełną pulę punktów w ramach EPD, potrzebną do uzyskania ekologicznego certyfikatu budynku.

Nasze deklaracje środowiskowe produktu (EDP) weryfikowane niezależnie dokumentują ekologiczność naszych produktów.

Big picture city outdoor
Union Square San Francisco. Outdoor, people.

Wpływ naszych produktów na środowisko jest mierzony od samego momentu wydobycia, aż po opuszczenie fabryki. Oznacza to, iż bierzemy pod uwagę wpływ na środowisko naszych produktów uwzględniając pozyskiwanie /wydobycie surowców oraz transport do naszych fabryk, a także samą produkcję.

W celu lepszego przedstawienia profilu środowiskowego produktów Rockfon, uprościliśmy nasze Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD). Obecnie są dostępne dwie deklaracje EPD: jedna dla produktów o dużej gęstości, a druga dla produktów o małej gęstości.

Dzięki wykorzystaniu deklaracji EPD stworzonych specjalnie dla Rockfon oraz podlegających niezależnej weryfikacji, nasi klienci mogą uzyskać maksymalną ocenę w celu zdobycia certyfikatu LEED®, BREEAM® lub DGNB®. Przejrzystość i spójność naszych deklaracji EPD, zgodnie z normą EN15804, pozwala naszym klientom wykorzystać otrzymane wyniki oraz ocenić cykl życia budynku (LCA), co jest wymagane do uzyskania certyfikatów na najwyższym poziomie.

Musimy kontynuować naszą ciężką pracę, aby wytwarzać jeszcze lepsze produkty, a jednocześnie redukować nasze oddziaływanie na środowisko. Wymaga to wdrożenia idei zrównoważonego rozwoju zarówno w odniesieniu do naszych produktów, działalności, a także samego procesu prowadzonych badań.

Jens Birgersson

Dyrektor generalny grupy ROCKWOOL
Grupa ROCKWOOL