bucket_iconCreated with Sketch.Niezawodne źródło surowców odnawialnych

Nasze produkty pomagają naszym klientom oraz ich społecznościom lokalnym stawić czoła wyzwaniom współczesnego życia, umożliwiając efektywne korzystanie z zasobów, a także wspierając rozwój ekologicznej gospodarki.

Man on mountain, rock, sitting

Recykling i ponowne wykorzystanie

Z racji wzrostu liczby ludności na świecie, przewidywana populacja 9,8 mld w 2050 r. i 11,2 mld w 2100 r., recykling i ponowne wykorzystanie odpadów budowlanych będzie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

W latach 2000–2010 ślad węglowy wynikający z ilości wydobywanych surowców zwiększył się we wszystkich regionach świata, co świadczy o potrzebie wykorzystania natarulanych zasobów, w celu zaspokojenia potrzeb konsumpcji oraz sposobów ich wykorzystania.

Życie w mieście

Wraz z ciągłym wzrostem liczby ludności rozwijają się obszary miejskie. Po raz pierwszy w historii więcej osób mieszka w miastach niż w obszarach wiejskich, co powoduje większe zapotrzebowanie na infrastrukturę mieszkaniową oraz drogi.  

Nie marnuj, a nie będziesz w potrzebie 

Sektor budowlany odpowiada za jedną trzecią wszystkich odpadów, które każdego roku trafiają na wysypiska. Aby pomóc zrekompensować te niekorzystne dla środowiska praktyki, wdrażane są projekty i technologie dotyczące materiałów odpadowych, takie jak odzyskiwanie surowców wtórnych. Mają one na celu przetworzenie zużytych materiałów na produkty o wartości handlowej, co w konsekwencji przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów oraz popytu na surowce pierwotne. 

Obieg surowców

Aby odejść od obecnej, liniowej formy zużycia zasobów, wdraża się filozofię gospodarki w obiegu zamkniętym, mającą na celu przekształcenie liniowej konsumpcji w obiegową. Przyczynia się to do ograniczenia wpływu surowców na środowisko przez ponowne wykorzystywanie zasobów w sposób wydajny i opłacalny. 

Prawidłowe gospodarowanie odpadami jest istotną częścią przyszłości opartej na zrównoważonym rozwoju, a stosowanie właściwych surowców przyczynia się do powstawania stylu życia opartego o zrównoważony rozwój. 

Zrównoważone budownictwo

Już teraz, w obliczu powstających wyzwań, konieczna jest współpraca deweloperów z producentami oferującymi odnawialne surowce i programy utylizacji, takie jak odzyskiwanie surowców wtórnych, w którym przekształca się zużyte materiały budowlane w produkty o właściwościach nieodbiegających od tych pierwotnych. Ogranicza to ilość odpadów kierowanych każdego roku na wysypiska, a także ślad węglowy materiałów, co przyczynia się do kreowania czystszej, bardziej efektywnej przyszłości opartej na zrównoważonym rozwoju.

Rozwiązania akustyczne Rockfon są wykonane z wełny skalnej, która jest materiałem odnawialnym i niewyczerpywalnym. Są trwałe i mogą być poddawane procesowi odzysku surowców wtórnych, co przyczynia się do rozwoju gospodarki w obiegu zamkniętym oraz kreowania czystszej przyszłości.  

Musimy kontynuować naszą ciężką pracę, aby wytwarzać jeszcze lepsze produkty, a jednocześnie redukować nasze oddziaływanie na środowisko. Wymaga to wdrożenia idei zrównoważonego rozwoju zarówno w odniesieniu do naszych produktów, działalności, a także samego procesu prowadzonych badań.

Jens Birgersson

Dyrektor generalny grupy ROCKWOOL
Grupa ROCKWOOL