order-bucket

Urbanizacja

Czym jest urbanizacja?

Przewiduje się, że do 2050 roku na skutek stałego wzrostu liczby ludności i urbanizacji na świecie przybędzie 2,5 miliarda ludzi, co nie pozostanie bez wpływu na styl życia. Dodatkowo około 1,5 miliona ludzi tygodniowo przenosi się do aglomeracji, a do 2050 roku ponad dwie trzecie ludności świata będzie mieszkać w miastach. 

Taka masowa urbanizacja stwarza wiele wyzwań związanych ze zdrowiem, samopoczuciem, bezpieczeństwem i ogólną jakością życia ludzi. Będziemy narażeni na wyższe poziomy zanieczyszczeń, zmiany klimatyczne i masową migrację ludzi, nie wspominając już o problemach z gospodarowaniem odpadami. W samej Europie budynki odpowiadają za ponad dwie trzecie całkowitego zapotrzebowania na energię pierwotną oraz całkowitej emisji gazów cieplarnianych. 

Nasz sposób myślenia — historie

Obecnie wełna skalna poprawia warunki pracy i samopoczucie ludzi na wiele różnych sposobów. Dzięki naszym rozwiązaniom życie ludzi staje się bogatsze, piękniejsze, a ich praca bardziej produktywna.

Czy wiesz, że...

Urbanizacja stwarza wiele wyzwań związanych ze zdrowiem, samopoczuciem, bezpieczeństwem i ogólną jakością życia ludzi. Jeżeli nowe i istniejące budynki staną się bardziej energooszczędne, sprawimy, że miasta będą zdrowsze, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone.

Big city, urbanization, MUH

Zastosowania

rockfon