order-bucket

Zrównoważony rozwój i gospodarka w obiegu zamkniętym

Zrównoważone produkty

W gospodarce o obiegu zamkniętym produkty powinny być wykorzystywane jak najdłużej, a po zakończeniu ich użytkowania przetwarzane i ponownie użytkowane w największym możliwym stopniu. Oferujemy trwałe rozwiązania budowlane, takie jak izolacje, sufity akustyczne i elementy elewacji, które można przetwarzać w nieskończoność.  Wykorzystujemy naturalny surowiec, skałę wulkaniczną, którą można zwrócić naturze. Dzięki wyjątkowej trwałości i możliwości recyklingu produktów ROCKWOOL możemy pomóc naszym klientom w tworzeniu bardziej odpornych budynków i całych miast, które wzbogacą nowoczesne życie. 

Sektor budowlany wytwarza około jednej trzeciej wszystkich odpadów na świecie, z których znaczna część trafia na wysypiska. My wiemy, że nie musi tak być. Ze względu na strukturę cyklu produkcyjnego naszej wełny skalnej możliwe jest wykorzystanie materiałów, które w przeciwnym razie byłyby wyrzucone lub przerobione na mniej wartościowe produkty. W rzeczywistości około jednej trzeciej surowców wykorzystywanych w naszej produkcji stanowią odpady z innych gałęzi przemysłu, elektrowni i oczyszczalni ścieków. 

Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse
Wełna mineralna w pełni nadaje się do recyklingu. W rzeczywistości może mu być poddawana stale....

Nasz sposób myślenia — historie

Obecnie wełna skalna poprawia warunki pracy i samopoczucie ludzi na wiele różnych sposobów. Dzięki naszym rozwiązaniom życie ludzi staje się bogatsze, piękniejsze, a ich praca bardziej produktywna.

Czy wiesz, że...

Projekty przebudowy budynków na energooszczędne, w których wykorzystano nasze rozwiązania, przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii teraz i w przyszłości. Odpowiednio zaprojektowane i izolowane budynki mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnej efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju miast.

Więcej informacji na temat rozwiązań termoizolacyjnych znajduje się na stronie naszej siostrzanej marki.

ROCKWOOL Insulation
RockWorld imagery, The big picture, urban, city, buildings

Zastosowania

rockfon