order-bucket

Jeszcze lepszy recykling

Upcykling — przekształcanie odpadów w wartościowe produkty.

Production line, ROCKWOOL insulation

Przekształcanie odpadów w wartościowe produkty

Wszyscy znamy ideę recyklingu. Specjalistyczne firmy przyjmują odpady (np. plastikowe butelki) i przetwarzają je na foliowe torebki, odzież polarową lub inne artykuły z tworzyw sztucznych. To doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów. Istnieje jednak jeszcze lepszy sposób. Dzięki upcyklingowi odpady są przekształcane w bardziej wartościowe produkty, co zmniejsza zapotrzebowanie na materiały pierwotne.

Upcykling jest jeszcze korzystniejszy niż recykling. Przekształca produkowane odpady, a nawet istniejące wysypiska, w długoterminowe źródło surowców dla przemysłu i umożliwia ograniczenie zapotrzebowania na surowce pierwotne. Przekształca społeczny i ekonomiczny problem w cenne źródło zasobów dla przyszłych pokoleń.

Większość materiałów wtórnych, takich jak tworzywa sztuczne, metale i papier, jest w rzeczywistości poddawana „downcyklingowi”. Dzieje się tak dlatego, że recykling powoduje ich zanieczyszczenie, a co za tym idzie są przetwarzane na mniej wartościowe produkty, które w końcu lądują na wysypisku. Proces recyklingu ogranicza ogólną ilość odpadów, ale nie zastępuje źródła materiałów pierwotnych wykorzystanych w przetwarzanym produkcie. Aluminium stanowi wyjątek: może być przetwarzane bez końca.

Upcykling na skalę przemysłową

Chociaż nasze produkty są wykonane z kamienia, jednego z najpospolitszych surowców naturalnych na świecie, grupa ROCKWOOL stosuje upcykling na skalę przemysłową. Dzieje się tak dlatego, że technologie, które pomagają nam wytwarzać produkty, umożliwiają również wykorzystanie odpadów z innych sektorów jako surowców. Nasza wełna skalna jest wytwarzana ze średnio jednej trzeciej odpadów poddanych recyklingowi, w tym z żużlu z przemysłu metalurgicznego i osadów z oczyszczalni ścieków. Oznacza to, że te niskowartościowe produkty uboczne nie trafiają na składowiska odpadów, lecz są wykorzystywane do produkcji izolacji z wełny skalnej, która sprawia, że budynki są bardziej komfortowe i energooszczędne.

Nasza technika łączenia pospolitych surowców z materiałami odpadowymi pochodzącymi z upcyklingu, których nie da się poddać recyklingowi, może mieć lepszy wpływ na środowisko niż produkcja w całości oparta na surowcach wtórnych. Dzieje się tak dlatego, że po przetworzeniu odpadów w wełnę skalną są one użyteczne na stałe, tzn. mogą być bez końca przetwarzane w nową wełnę mineralną tej samej jakości. To dlatego nasze produkty idealnie pasują do koncepcji gospodarki w obiegu zamkniętym i zrównoważonego budownictwa przyszłości.

 

* T. W. Dahl, i wsp. 2011, International Geology Review (tom 53 numery 7–8, czerwiec–lipiec 2011) „The human impact on natural rock reserves using basalt, anorthosite, and carbonates as raw materials in insulation products”

Error rendering content
Wełna skalna
0

wełny skalnej wytwarzanej w naszych zakładach jest produkowana z odpadów poddanych upcyklingowi

Materiał skalny
0

Na Ziemi powstaje 38 000 razy więcej materiału skalnego rocznie, niż firma ROCKWOOL zużywa do produkcji wełny skalnej*

Materiały odnawialne

Nasze produkty pomagają klientom i społecznościom stawić czoła wyzwaniom współczesnego życia, umożliwiając efektywne korzystanie z zasobów i wspierając rozwój ekologicznej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dowiedz się więcej
rockfon