Akustyczne rozwiązania sufitowe i ścienne Rockfon posiadają teraz certyfikat Cradle to Cradle Certified®

26 lutego 2021

90% produktów firmy Rockfon wytwarzanych w Europie uzyskało certyfikat Cradle to Cradle v3.1 na poziomie Bronze i Silver.

W firmie Rockfon podejmujemy nieustanne wysiłki na rzecz zmniejszenia emisji w naszym procesie produkcyjnym i łańcuchu dostaw, starając się tworzyć inteligentne i trwałe produkty o wysokich walorach estetycznych. Nasze rozwiązania akustyczne wykorzystują kamień naturalny, dzięki czemu mogą one tworzyć obieg zamknięty i w pełni nadają się do recyklingu.

Kierując się zaangażowaniem i filozofią zakładającą wytwarzanie produktów pozytywnie oddziałujących na ludzi i środowisko, zdecydowaliśmy się przystąpić do programu certyfikacji Cradle to Cradle. Instytut Innowacji Produktów Cradle to Cradle wyznacza jedne z najbardziej kompleksowych norm projektowania i wytwarzania produktów mających korzystny wpływ na współczesność i przyszłość.

Zrównoważony rozwój znajduje się w centrum naszych badań i prac rozwojowych. Jesteśmy dumnym członkiem Grupy Rockwool, która zgodnie z inicjatywą Science-Based Targets (SBiT) stosuje zasady zrównoważonego rozwoju i angażuje się w budowanie lepszej przyszłości poprzez dekarbonizację naszej działalności i łańcucha wartości. To ważne nie tylko dla nas, ale także dla naszych klientów.

W maju 2020 r. rozpoczęliśmy starania o uzyskanie certyfikatu Cradle to Cradle dla 90% rozwiązań akustycznych znajdujących się w naszej ofercie. Aby uzyskać certyfikat, podjęliśmy ścisłą współpracę z partnerami z naszego łańcucha dostaw w zakresie krytycznych aspektów naszych produktów i działań, w tym bezpieczeństwa materiałów dla zdrowia, obiegu zamkniętego produktów, ochrony czystego powietrza i klimatu, gospodarowania wodą i glebą oraz sprawiedliwości społecznej.

Jesteśmy bardzo dumni z tego osiągnięcia i z radością dzielimy się nim z naszymi klientami i interesariuszami” – mówi Magdalini Psarra.

Przez cały czas zmniejszamy emisję i udoskonalamy nasze działania. Nasze zaangażowanie w budowanie zrównoważonego rozwoju znalazło teraz odzwierciedlenie również w udziale w programie Cradle to Cradle Certified Products Program.

Magdalini Psarra

„Jako jedna z pierwszych firm poddających swoje produkty ocenie według pilotażowej normy Cradle to Cradle Certified Version 4.0 w prawie wszystkich kategoriach, Grupa ROCKWOOL pełniła rolę lidera, udowadniając, jak krytyczną wartość ma wykorzystanie kompleksowego i opartego na rozwiązaniach naukowych systemu w kierowaniu transformacją i innowacją przyszłościowych produktów, jakie tworzymy już dzisiaj” – mówi wiceprezes firmy, Dr Christina Raab.

Odwiedź naszą stronę Cradle to Cradle, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje o Instytucie Innowacji Produktów Cradle to Cradle

Instytut Innowacji Produktów Cradle to Cradle zajmuje się wspieraniem gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez produkty, które pozytywnie oddziałują na ludzi i planetę. Poprzez program Cradle to Cradle Certified® Products, Instytut ustanawia światowe standardy dla bezpiecznych i wytwarzanych w odpowiedzialny sposób produktów, które wspierają obieg zamknięty.

Wykorzystując Cradle to Cradle Certified, innowacyjni projektanci, marki, sprzedawcy detaliczni i producenci z całego łańcucha wartości wprowadzają innowacje i optymalizują materiały i produkty zgodnie z najbardziej zaawansowanymi na świecie metodami naukowymi dotyczącymi bezpieczeństwa materiałów dla zdrowia, obiegu zamkniętego produktów, ochrony czystego powietrza i klimatu, gospodarowania wodą i glebą oraz sprawiedliwości społecznej.

Instytut wspiera również globalne przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez partnerstwa i wspólne inicjatywy, które zapewniają przedsiębiorstwom, rządom i innym zainteresowanym stronom środki techniczne i wiedzę potrzebną do zmiany sposobu projektowania i wytwarzania produktów.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Instytutu Innowacji Produktów Cradle to Cradle.