order-bucket

Biuro

Biorąc pod uwagę, że ponad 90% kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa wiąże się z efektywnością pracowników, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z wpływu, jaki akustyka i środowisko wewnętrzne wywierają na pracowników biurowych.

Stawianie czoła wyzwaniom związanym z nowoczesnymi biurami

Przejście na gospodarkę opartą na wiedzy wymaga uświadomienia sobie, że hałas rozprasza uwagę pracowników i powoduje ich niezadowolenie.  Pracownicy są szczęśliwsi i wydajniejsi, gdy mogą się ze sobą swobodnie komunikować, przebywając w kreatywnym i inspirującym środowisku. Ponad 90% kosztów operacyjnych organizacji jest związanych z pracownikami i ich produktywnością, dlatego ważne jest stworzenie środowiska, które zapewnia swobodę i warunki do koncentracji i współpracy bez podważania zasad rządzących nowoczesnym biurem.

Znaczenie akustyki biura

W badaniu przeprowadzonym przez czasopismo Leesman Review 76% pracowników biurowych stwierdziło, że hałas jest ważnym czynnikiem w miejscu pracy, ale tylko 30% było zadowolonych z poziomu hałasu w biurze.

Regulowanie poziomu hałasu zarówno w biurach z otwartymi przestrzeniami, jak i modułowych przy zastosowaniu materiałów dźwiękochłonnych i izolacji akustycznej jest niezmiernie ważne, ponieważ wysoki poziom hałasu może prowadzić do stresu, absencji pracowników, utraty koncentracji i trudności w wykorzystywaniu funkcji poznawczych.

Badania wykazały, że pracownicy narażeni na hałas w biurze z otwartą przestrzenią są o 15% mniej produktywni, mają większe trudności z koncentracją i mogą tracić do 20 minut wydajnej pracy dziennie ze względu na czynniki, które rozpraszają ich uwagę. Na przykład w Wielkiej Brytanii pracodawcy tracą 30 miliardów funtów rocznie z powodu strat w produkcji, rekrutacji i nieobecności pracowników. Wykazano jednak również, że wprowadzanie akustycznych poprawek w środowisku pracy może przynosić pozytywne rezultaty. 

Elastyczność jest kluczowa

Ze względu na wysokie koszty związane z realizacją projektów obejmujących nieruchomości wielu deweloperów koncentruje się na potrzebach najemców, co sprawia, że tworzą oni budynki modułowe, w których uwzględnia się fakt, że potrzeby najemców są różne.  

Uwzględnienie tej przyszłościowej koncepcji i budowanie z myślą o całkowitych kosztach wymaga trwałych produktów, które przyczyniają się do tworzenia „inteligentnych środowisk”, czyli przestrzeni, które można stosunkowo szybko i łatwo przekształcić. 

Budowanie z myślą o produktywności

Ograniczenie czynników rozpraszających uwagę i szkodliwych skutków hałasu przy jednoczesnym tworzeniu elastycznej i motywującej do pracy przestrzeni może stanowić wyzwanie. Stosowanie sufitowych i ściennych materiałów, które nie odbijają fal dźwiękowych, a pochłaniają je, może pomóc w skróceniu czasu pogłosu, ograniczając działanie czynników rozpraszających uwagę.

76% pracowników biurowych wymienia hałas jako ważny aspekt ich miejsca pracy.

Leesman Review

Zalecane produkty

Poniższe produkty przeznaczone są głównie do pomieszczeń biurowych.

Rockfon Blanka®

Płyty Rockfon Blanka posiadają ultramatową, gładką, idealnie białą powierzchnię o wysokich współczynnikach odbicia i rozproszenia światła, co przyczynia się do oszczędności energii oraz do tworzenia komfortowego środowiska wewnątrz pomieszczeń

Zobacz produkty

Rockfon® Mono® Acoustic

Idealna do sufitów i ścian, innowacyjna, monolityczna powierzchnia zapewnia doskonały komfort akustyczy i ochronę przed ogniem

Zobacz produkty

Rockfon® Eclipse™

Innowacyjne, estetyczne, bezramowe wyspy akustyczne posiadają gładką, ultramatową, idealnie białą powierzchnię o wysokich współczynnikach odbicia i rozproszenia światła oraz właściwościach antystatycznych, które wydłużają czas życia produktu

Zobacz produkty

Rockfon Blanka® dB 35

Łączy w sobie izolację akustyczną sąsiadujących pomieszczeń oraz dobrą dźwiękochłonność, tam, gdzie nie jest wymagana podwyższona prywatność i poufność

Zobacz produkty

Rockfon Blanka® dB 41

Łączy w sobie izolację akustyczną sąsiadujących pomieszczeń oraz wysokie pochłanianie dźwięku (Klasa A) dla cichego i elastycznego układu przestrzeni biurowej

Zobacz produkty

Rockfon Blanka® dB 43

Łączy w sobie izolację akustyczną sąsiadujących pomieszczeń oraz wysokie pochłanianie dźwięku (Klasa A) dla zapewnienia elastyczności oraz prywatności przestrzeni biurowej

Zobacz produkty

Rockfon Blanka® dB 46

Łączy w sobie izolację akustyczną sąsiadujących pomieszczeń oraz wysokie pochłanianie dźwięku (Klasa A) tam, gdzie wymagana jest prywatność oraz komfort komunikacji

Zobacz produkty

Inne zastosowania

rockfon