Wydajność pracy personelu
0

Spadek wydajności pracy personelu w biurach, w których panuje hałas.*

Mniejsza wydajność pracy
0

Spadek wydajności pracy występujący w otwartych biurach.*

Źródła
Zwiększona koncentracja
0

Zwiększenie koncentracji w lepszych warunkach akustycznych.**

Analizy przypadków