bucket_iconCreated with Sketch.

Stawianie czoła wyzwaniom związanym z nowoczesnymi biurami

Przejście na gospodarkę opartą na wiedzy wymaga uświadomienia sobie, że hałas rozprasza uwagę pracowników i powoduje ich niezadowolenie.  Pracownicy są szczęśliwsi i wydajniejsi, gdy mogą się ze sobą swobodnie komunikować, przebywając w kreatywnym i inspirującym środowisku. Ponad 90% kosztów operacyjnych organizacji jest związanych z pracownikami i ich produktywnością, dlatego ważne jest stworzenie środowiska, które zapewnia swobodę i warunki do koncentracji i współpracy bez podważania zasad rządzących nowoczesnym biurem.

Znaczenie akustyki biura

W badaniu przeprowadzonym przez czasopismo Leesman Review 76% pracowników biurowych stwierdziło, że hałas jest ważnym czynnikiem w miejscu pracy, ale tylko 30% było zadowolonych z poziomu hałasu w biurze.

Regulowanie poziomu hałasu zarówno w biurach z otwartymi przestrzeniami, jak i modułowych przy zastosowaniu materiałów dźwiękochłonnych i izolacji akustycznej jest niezmiernie ważne, ponieważ wysoki poziom hałasu może prowadzić do stresu, absencji pracowników, utraty koncentracji i trudności w wykorzystywaniu funkcji poznawczych.

Badania wykazały, że pracownicy narażeni na hałas w biurze z otwartą przestrzenią są o 15% mniej produktywni, mają większe trudności z koncentracją i mogą tracić do 20 minut wydajnej pracy dziennie ze względu na czynniki, które rozpraszają ich uwagę. Na przykład w Wielkiej Brytanii pracodawcy tracą 30 miliardów funtów rocznie z powodu strat w produkcji, rekrutacji i nieobecności pracowników. Wykazano jednak również, że wprowadzanie akustycznych poprawek w środowisku pracy może przynosić pozytywne rezultaty. 

Elastyczność jest kluczowa

Ze względu na wysokie koszty związane z realizacją projektów obejmujących nieruchomości wielu deweloperów koncentruje się na potrzebach najemców, co sprawia, że tworzą oni budynki modułowe, w których uwzględnia się fakt, że potrzeby najemców są różne.  

Uwzględnienie tej przyszłościowej koncepcji i budowanie z myślą o całkowitych kosztach wymaga trwałych produktów, które przyczyniają się do tworzenia „inteligentnych środowisk”, czyli przestrzeni, które można stosunkowo szybko i łatwo przekształcić. 

Budowanie z myślą o produktywności

Ograniczenie czynników rozpraszających uwagę i szkodliwych skutków hałasu przy jednoczesnym tworzeniu elastycznej i motywującej do pracy przestrzeni może stanowić wyzwanie. Stosowanie sufitowych i ściennych materiałów, które nie odbijają fal dźwiękowych, a pochłaniają je, może pomóc w skróceniu czasu pogłosu, ograniczając działanie czynników rozpraszających uwagę.

76% pracowników biurowych wymienia hałas jako ważny aspekt ich miejsca pracy.

Leesman Review

Śledź nas na Pinterest

Wejdź na naszą stronę na Pinterest, aby znaleźć architektoniczne inspiracje.
Śledź nas, dodawaj Piny i daj się zainspirować do tworzenia wspaniałej akustyki w pięknych wnętrzach.