Więcej skał
0

Ziemia produkuje rocznie 38 000 razy więcej skał niż my zużywamy do produkcji wełny skalnej.

Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu
0

Rozwiązania akustyczne Rockfon są wykonane w nawet 64% z materiałów pochodzących z recyklingu, a każda płyta jest wykonana w co najmniej 29% z materiałów pochodzących z recyklingu. Rozwiązania Rockfon są wykonane z wełny skalnej pochodzącej z recyklingu.

Recykling wełny skalnej
0

59 000 ton zużytej wełny skalnej zebraliśmy od klientów do recyklingu w 2023 r.

Bogate zasoby naturalne

Skała wulkaniczna jest obfitym zasobem naturalnym, co czyni go bardziej zrównoważonym wyborem materiału budowlanego. Każdego roku Ziemia produkuje 38 000 razy więcej skał niż wykorzystujemy w całej grupie ROCKWOOL.

Nasze skały bazaltowe odkryte na Hawajach na początku XIX wieku są naturalnym produktem ubocznym aktywności wulkanicznej i są topione, a następnie przędzone w naturalne włókna wełny skalnej.

A tree growing inside a round staircase in an urban environment.

Rozwiązania akustyczne w gospodarce o obiegu zamkniętym

Minimalizacja śladu materiałowego jest kluczem do ekologicznego życia, dlatego nasze rozwiązania są zgodne z filozofią „reduce- reuse- recycle” (ograniczaj–wykorzystuj ponownie–poddawaj recyklingowi) gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jednak to nie wszystko: pracujemy również nad poprawą naszych możliwości w zakresie recyklingu odpadów z innych branż, przyczyniając się do zmniejszenia o 1–2 miliardów ton ilości odpadów budowlanych, które każdego roku trafiają na wysypiska.

Exploding Volcano

Recykling 2.0

 

  • Poddajemy upcyklingowi odpady z innych gałęzi przemysłu, dając im drugie życie poprzez tworzenie produktów o wartości handlowej, zamiast po prostu wysyłać je na wysypisko.
  • Nie przekierowujemy żadnych ograniczonych zasobów z innych branż.
  • Wnosimy wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

 

PL - Upcycling Downcycling - Sustainability

Odpowiedzialna działalność i pozyskiwanie materiałów ze zrównoważonych źródeł

Staramy się działać w sposób przejrzysty i odpowiedzialny, stosując etyczne praktyki biznesowe. Jesteśmy uczestnikiem UN Global Compact i stale angażujemy się w tę inicjatywę i jej zasady.

W naszym Kodeksie postępowania dla Dostawców wyjaśniono nasze oczekiwania wobec dostawców. Oczekujemy, że będą oni przestrzegać krajowych i lokalnych praw oraz wytycznych dotyczących zatrudnienia, ochrony środowiska, praktyk produkcyjnych i wielu innych.

Illustrative image, industry, workers, factory, construction, tablet, hard hat, helmet, laughing

Bezpieczeństwo jest podstawowym elementem

Wszystkie składniki naszych rozwiązań są regularnie sprawdzane m.in. pod kątem listy BREEAM Norway A20 oraz listy REACH przez niezależną firmę zewnętrzną (Altox ltd).

Produkty Rockfon są zgodne z Listą autoryzacji – załącznik XIV, Listą ograniczeń – załącznik XVII oraz Listą substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) (czerwiec 2013 r.).

industry, industrial, production line, process operator, hair net, food production, medical production, gloves, man