Więcej skał
0

Ziemia produkuje rocznie 38 000 razy więcej skał niż my zużywamy do produkcji wełny skalnej.

Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu
0

Rozwiązania akustyczne Rockfon są wykonane w nawet 64% z materiałów przetworzonych.

Recykling wełny skalnej
0

W 2020 r. zebraliśmy do recyklingu 163 000 ton wełny skalnej.

Bogate zasoby naturalne

Skały wulkaniczne są zasobem naturalnym występującym w dużych ilościach i stanowią prawdziwie zrównoważony materiał budowlany. Każdego roku Ziemia produkuje 38 000 razy więcej skał niż wykorzystujemy w całej grupie ROCKWOOL.

Nasze skały bazaltowe odkryte na Hawajach na początku XIX wieku są naturalnym produktem ubocznym aktywności wulkanicznej i są topione, a następnie przędzone w naturalne włókna wełny skalnej.

A tree growing inside a round staircase in an urban environment.

Rozwiązania akustyczne w gospodarce o obiegu zamkniętym

Minimalizacja śladu materiałowego jest kluczem do ekologicznego życia, dlatego nasze rozwiązania są zgodne z filozofią „reduce- reuse- recycle” (ograniczaj–wykorzystuj ponownie–poddawaj recyklingowi) gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jednak to nie wszystko: pracujemy również nad poprawą naszych możliwości w zakresie recyklingu odpadów z innych branż, przyczyniając się do zmniejszenia o 1–2 miliardów ton ilości odpadów budowlanych, które każdego roku trafiają na wysypiska.

Exploding Volcano

Recykling 2.0

 

  • Poddajemy upcyklingowi odpady z innych gałęzi przemysłu, dając im drugie życie poprzez tworzenie produktów o wartości handlowej, zamiast po prostu wysyłać je na wysypisko.
  • Nie przekierowujemy żadnych ograniczonych zasobów z innych branż.
  • Wnosimy wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

 

Uzyskaj wszystkie niezbędne informacje na temat naszej usługi recyklingu
PL - Upcycling Downcycling - Sustainability

Odpowiedzialna działalność i pozyskiwanie materiałów ze zrównoważonych źródeł

Staramy się działać w sposób przejrzysty i odpowiedzialny, stosując etyczne praktyki biznesowe. Jesteśmy uczestnikiem UN Global Compact i stale angażujemy się w tę inicjatywę i jej zasady.

W naszym Kodeksie postępowania dla Dostawców wyjaśniono nasze oczekiwania wobec dostawców. Oczekujemy, że będą oni przestrzegać krajowych i lokalnych praw oraz wytycznych dotyczących zatrudnienia, ochrony środowiska, praktyk produkcyjnych i wielu innych.

Illustrative image, industry, workers, factory, construction, tablet, hard hat, helmet, laughing

Bezpieczeństwo jest podstawowym elementem

Wszystkie składniki naszych rozwiązań są regularnie sprawdzane m.in. pod kątem listy BREEAM Norway A20 oraz listy REACH przez niezależną firmę zewnętrzną (Altox ltd).

Produkty Rockfon są zgodne z Listą autoryzacji – załącznik XIV, Listą ograniczeń – załącznik XVII oraz Listą substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) (czerwiec 2013 r.).

Wszystkie te przydatne informacje można znaleźć w naszych Deklaracjach dotyczących zgodności produktu z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji możesz znaleźć w naszych deklaracjach dotyczących zgodności produktu z zasadami zrównoważonego rozwoju
industry, industrial, production line, process operator, hair net, food production, medical production, gloves, man