Pozytywny wkład w czyste i zdrowe otoczenie

Właściwa higiena jest niezwykle ważnym czynnikiem w różnych typach pomieszczeń. Odpowiednie czyszczenie i dezynfekcja materiałów budowlanych to sprawdzone metody ograniczania i kontroli rozprzestrzeniania się zakażeń. Ważne są również naturalne właściwości materiału, które nie powinny przyczyniać się do rozwoju mikroorganizmów.

Znaczenie higieny

Powierzchnia materiału budowlanego odgrywa ważną rolę w ograniczaniu rozprzestrzeniania się bakterii i zakażeń, dlatego w wielu sektorach obowiązują rygorystyczne przepisy dotyczące rodzajów materiałów, z których mogą one korzystać. 

Rozważając rodzaje materiałów, zwłaszcza w przypadku pomieszczeń, w których ważne są regularne czyszczenie i dezynfekcja, należy ocenić, w jaki sposób produkty te wpłyną na warunki wewnątrz budynku.  

Wybór materiałów budowlanych, które nie mogą być regularnie czyszczone i przyczyniają się do rozprzestrzeniania się mikroorganizmów, może mieć bardzo negatywny wpływ na środowisko wewnątrz pomieszczeń i na użytkowników budynku. W sektorze hotelarsko-gastronomicznym niewłaściwe czyszczenie kuchni może powodować rozprzestrzenianie się bakterii związanych z żywnością. Wydłużony czas rekonwalescencji i ponowne hospitalizacje są sygnałami informującymi o występowaniu zakażeń w miejscach świadczenia opieki zdrowotnej. Od pięciu do trzydziestu procent pacjentów zapada na co najmniej jedno zakażenie podczas pobytu w szpitalu.    

Trwała higiena

Aby stworzyć bezpieczne otoczenie, materiały budowlane, w tym sufitowe, powinny być wystarczająco wytrzymałe, aby można je czyścić i dezynfekować bez wpływu na wygląd pomieszczenia. Nie powinny również stanowić pożywki dla mikroorganizmów. 

Od 5 do 30% pacjentów zapada na co najmniej jedno zakażenie podczas pobytu w szpitalu.

Akustyczne wyzwania w placówkach opieki zdrowotnej

Obszary zastosowania