Sufit akustyczny w szpitalu z płyty sufitowe Rockfon MediCare Plus (dla placówkach opieki zdrowotnej)

Rockfon® MediCare® Plus

Płyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach medycznych wymagających czyszczenia za pomocą wilgotnej ściereczki przy użyciu standardowych detergentów, suchej pary pod ciśnieniem