Więcej hałasu
0

Od 1972 r. poziom hałasu w szpitalach i placówkach służby zdrowia wzrósł dwukrotnie.*

Problemy z koncentracją
0

Odsetek pracowników służby zdrowia w Europie doświadczających problemów z koncentracją z powodu hałasu.**

Źródła
Niedosłuch
0

Odsetek anestezjologów cierpiących na niedosłuch.***

Analizy przypadków