Czy wiesz, że...

Dobrze zaprojektowane i wzniesione budynki przyczyniają się do lepszego stanu zdrowia, tworzą komfortowe otoczenie oraz zwiększają naszą zdolność koncentracji i wykonywania kluczowych zadań.  Budynki mają wpływ na dobre samopoczucie ludzi. Standard życia ludzi zależy od tego, jak skutecznie budynek wspomaga życie mieszkańców i jak skutecznie utrzymuje optymalne warunki we wnętrzu. 

Dlaczego warto stosować rozwiązania akustyczne z wełny skalnej

Nasz sposób myślenia — inne tematy

Część grupy ROCKWOOL

Produkty grupy ROCKWOOL są różnorodne i wszystkie przyczyniają się do rozwoju gospodarki w obiegu zamkniętym, zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów oraz dbania o bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie tych, którzy wytwarzają nasze produkty i używają ich. Odwiedź witryny naszych siostrzanych marek, aby dowiedzieć się, że i one pracują nad uwolnieniem siły drzemiącej w kamieniu. Przeczytaj historię o nas wszystkich  na stronie internetowej grupy ROCKWOOL.