Wbudowane zabezpieczenie

1 stycznia 1

Niezależnie od tego, jak bardzo intensywny jest pożar, materiały niepalne nie przyczyniają się do jego rozprzestrzeniania

Wyjaśnienie słów niepalność i ognioodporność

Terminy „niepalny” i „ognioodporny” są często mylone. Istnieje między nimi niezwykle istotna różnica. Jeśli coś jest niepalne, zwyczajnie nie pali się w normalnych warunkach. To prosta, jednoznaczna cecha. Natomiast materiały ognioodporne zaczynają stanowić paliwo dla pożaru, gdy tylko temperatura przewyższy poziom, do którego działają środki chemiczne dodane do materiału w celu zahamowania zapłonu. Stopień, w jakim coś jest ognioodporne, jest trudniejszy do określenia. 

To dlatego niepalność jest podstawową cechą wymienianą we wszystkich przepisach przeciwpożarowych na całym świecie i kluczowym elementem bezpieczeństwa budynków w przypadku pożaru. Niezależnie od źródła ognia, temperatury lub dostępności powietrza materiały budowlane lub elementy niepalne pozostaną niemal całkowicie odporne na działanie ognia. Jeśli chodzi o przepisy przeciwpożarowe, materiały niepalne mogą być stosowane w nieograniczonym zakresie w każdym typie budynku.

Ognioodporność

Materiały „ognioodporne” są natomiast palne. Nie istnieje żadna globalna norma dotycząca pomiaru stopnia, w jakim produkt palny przyczynia się do rozprzestrzeniania się pożaru, chociaż istnieją sposoby na jego określenie. Obejmują one:

  • zbadanie, jak łatwo zapala się produkt,
  • określenie ilości ciepła wydzielanego podczas palenia się,
  • określenie, jak płomienie rozchodzą się po jego powierzchni,
  • zbadanie sposobu, w jaki rozpada się podczas palenia się,
  • określenie ilości i składu wydzielanego dymu.

Kluczowa rola 

Ze względu na opisane parametry systemy klasyfikacji wyrobów palnych są złożone, a ich właściwości ognioodporne są często opisywane w odniesieniu do warunków badania. Ocena może się także różnić w zależności od tego, czy wykorzystywany jest oddzielny produkt, czy jest on częścią konstrukcji. Na przykład ocena „warunków przeznaczenia końcowego” określa, w jaki sposób izolacja ognioodporna działa za warstwą ochronną. Jest to warstwa wierzchnia konstrukcji, która ma największy wpływ na wynik badania, a nie na rdzeń badanego kompozytu.

Materiały niepalne odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa nowoczesnych budynków. Firma ROCKWOOL opowiada się za tym, aby wszystkie budynki o średniej i dużej wysokości, ważne obiekty i budynki, w których przebywa wiele osób (takie jak szpitale i domy opieki, szkoły, hotele i hale sportowe, budynki w których mogą wystąpić problemy z ich opuszczeniem, bez względu na ich wielkość) były pokrywane i izolowane wyłącznie materiałami niepalnymi. 

Bezpieczeństwo pożarowe

Stosowanie w budynkach materiałów niepalnych, takich jak skalna wełna mineralna, może pomóc w uniknięciu rozprzestrzeniania się ognia i odegrać istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom.

Dowiedz się więcej

Powiązane historie

Nasz sposób myślenia — inne tematy