bucket_iconCreated with Sketch.

Wbudowane zabezpieczenie

Niezależnie od tego, jak bardzo intensywny jest pożar, materiały niepalne nie przyczyniają się do jego rozprzestrzeniania

Family in front of Christmas tree, candles

Wyjaśnienie słów niepalność i ognioodporność

Terminy „niepalny” i „ognioodporny” są często mylone. Istnieje między nimi niezwykle istotna różnica. Jeśli coś jest niepalne, zwyczajnie nie pali się w normalnych warunkach. To prosta, jednoznaczna cecha. Natomiast materiały ognioodporne zaczynają stanowić paliwo dla pożaru, gdy tylko temperatura przewyższy poziom, do którego działają środki chemiczne dodane do materiału w celu zahamowania zapłonu. Stopień, w jakim coś jest ognioodporne, jest trudniejszy do określenia. 

To dlatego niepalność jest podstawową cechą wymienianą we wszystkich przepisach przeciwpożarowych na całym świecie i kluczowym elementem bezpieczeństwa budynków w przypadku pożaru. Niezależnie od źródła ognia, temperatury lub dostępności powietrza materiały budowlane lub elementy niepalne pozostaną niemal całkowicie odporne na działanie ognia. Jeśli chodzi o przepisy przeciwpożarowe, materiały niepalne mogą być stosowane w nieograniczonym zakresie w każdym typie budynku.

Ognioodporność

Materiały „ognioodporne” są natomiast palne. Nie istnieje żadna globalna norma dotycząca pomiaru stopnia, w jakim produkt palny przyczynia się do rozprzestrzeniania się pożaru, chociaż istnieją sposoby na jego określenie. Obejmują one:

  • zbadanie, jak łatwo zapala się produkt,
  • określenie ilości ciepła wydzielanego podczas palenia się,
  • określenie, jak płomienie rozchodzą się po jego powierzchni,
  • zbadanie sposobu, w jaki rozpada się podczas palenia się,
  • określenie ilości i składu wydzielanego dymu.
Wełna skalna może być wykorzystana do zwiększenia odporności ogniowej budynków.
Analysis of Changing Residential Fire Dynamics and Its Implications on Firefighter Operational Timeframes (Analiza zmiany dynamiki pożaru w pomieszczeniach mieszkalnych i jej wpływu na ramy czasowe działania straży pożarnej).

Kluczowa rola 

Ze względu na opisane parametry systemy klasyfikacji wyrobów palnych są złożone, a ich właściwości ognioodporne są często opisywane w odniesieniu do warunków badania. Ocena może się także różnić w zależności od tego, czy wykorzystywany jest oddzielny produkt, czy jest on częścią konstrukcji. Na przykład ocena „warunków przeznaczenia końcowego” określa, w jaki sposób izolacja ognioodporna działa za warstwą ochronną. Jest to warstwa wierzchnia konstrukcji, która ma największy wpływ na wynik badania, a nie na rdzeń badanego kompozytu.

Materiały niepalne odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa nowoczesnych budynków. Firma ROCKWOOL opowiada się za tym, aby wszystkie budynki o średniej i dużej wysokości, ważne obiekty i budynki, w których przebywa wiele osób (takie jak szpitale i domy opieki, szkoły, hotele i hale sportowe, budynki w których mogą wystąpić problemy z ich opuszczeniem, bez względu na ich wielkość) były pokrywane i izolowane wyłącznie materiałami niepalnymi. 

Bezpieczeństwo pożarowe

Stosowanie w budynkach materiałów niepalnych, takich jak skalna wełna mineralna, może pomóc w uniknięciu rozprzestrzeniania się ognia i odegrać istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom.

Dowiedz się więcej