Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse

Dbamy o zamknięty obieg gospodarki

W celu odejścia od obecnej liniowej formy zużycia zasobów wdraża się model gospodarki w obiegu zamkniętym, która przyczynia się do ograniczenia wpływu na środowisko, poprzez ponowne wykorzystywanie zasobów w wydajny i opłacalny sposób. W celu efektywnego wykorzystania surowców, powinnismy wytwarzać produkty jak najtrwalsze, jednocześnie zużywając jak najmniej zasobów.

 Żadna z naszych fabryk nie wysyła odpadów z wełny skalnej na składowiska.
 Uzyskaj w pełni zrównoważony produkt, wytwarzany w obiegu zamkniętym Wełna skalna jest materiałem wielokrotnego użytku.
 Wełna skalna to materiał w pełni nadający się do recyklingu i stosowania w obiegu zamkniętym. Jej jakość nie ulega degradacji, dlatego można ją przetwarzać wielokrotnie.

 

 

video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon
159.000 ton wełny skalnej zostało zgromadzono i przekazano do recyklingu w 2019 roku.

Poddajemy upcyklingowi odpady pochodzące z innych sektorów.

Na etapie oceny atrybutów środowiskowych produktu konieczne jest pełne zrozumienie możliwości jego ponownego wykorzystania (pozyskania materiałów wtórnych).

 Poddajemy upcyklingowi odpady z innych sektorów przemysłu, dzięki czemu te niskowartościowe produkty uboczne nie trafiają na składowiska odpadów. Ponownie przetwarzamy odpady.
 Wykorzystujemy materiał odpadowy z innych sektorów przemysłu.
 W dużym stopniu przyczyniamy się do rozwoju gospodarki cyrkulacyjnej.

 

 

video illustration, upcycling waste from other industries, susatinability, recycling, rockfon

Całkowicie zrównoważone i naturalne zasoby

Wełna kamienna jest bogatym naturalnym zasobem i zrównoważonym materiałem budowlanym. Stosowana przez nas skała bazaltowa została odkryta na Hawajach na początku XIX wieku. Jest naturalnym produktem ubocznym aktywności wulkanicznej, który jest topiony, a następnie przekształcany w naturalne włókna. Nasza planeta wytwarza 38 000 razy więcej tego surowca, niż ROCKWOOL wykorzystuje do produkcji wełny każdego roku.

RockWorld imagery,The Big Picture, stone, rock, plant,
Annual Report Images, indoors

Najlepsze w swojej klasie oznaczenie emisji do powietrza

Podczas projektowania pomieszczeń wewnętrznych główny problem stanowią zanieczyszczenia wewnętrzne, w tym formaldehyd (CH2O).

 Nasze produkty otrzymały najlepsze w swojej klasie fińskie oznaczenie M1 (Finnish Indoor Climate Label) oraz duńskie Indoor Climate Label.
 Ponad 90% naszych produktów drugiej generacji cechuje 10-krotnie niższy poziom emisji, niż zaleca WHO.

 

 

 

 

video illustration, best in class air emission labels, sustainability, recycling, rockfon
Nasze produkty posiadają etykiety zgodności z najbardziej rygorystycznymi normami na świecie, zarówno pod względem emisji formaldehydu, jak i lotnych związków organicznych.

Magdalini Psarra

Public Affairs & Sustainability Manager, Rockfon

Bezpieczne materiały

Produkty z wełny skalnej ROCKWOOL są bezpieczne w zastosowaniu, montażu i produkcji.

 Setki zweryfikowanych naukowych badań, pezeprowadzonych w ciągu ostatnich 55 lat, potwierdzają bezpieczeństwo włókien wełny skalnej.
 Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), należąca do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wyłącza wełnę skalną z listy „czynników rakotwórczych”.
 Nasz rdzeń z wełny skalnej posiada certyfikat zgodności z Notą Q, dotyczącą bezpiecznych włókien z wełny skalnej, zawartą w rozporządzeniu UE (WE) nr 1272/2008 i dyrektywie 97/69/EWG.

 

 

 

 

Girl climbing rocks