Gospodarka budowlana o obiegu zamkniętym

6 lutego 2020

Recykling wyprodukowanych towarów staje się kluczowy ze względu na ciągły wzrost populacji, kurczące się zasoby naturalne i problemy związane ze zmianami klimatycznymi.

krajobraz z górami i skałami

Przemysł budowlany może przekierować 1–2 miliardów ton odpadów, czyli jedną trzecią całkowitej ilości odpadów, które trafiają na składowiska, i traktujemy to bardzo poważnie. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, ważne jest, aby firmy i konsumenci poddawali produkowane towary recyklingowi ze względu na stale rosnącą populację i coraz mniejszą ilość zasobów naturalnych. Dlatego jeszcze ważniejsza jest świadomość, co dzieje się z materiałami po ich zwrocie do producenta lub miejsca, gdzie zostały pierwotnie pozyskane.

Oceniając wkład produktu w gospodarkę o obiegu zamkniętym, należy ocenić kilka aspektów:

 • Co dzieje się z samym produktem po jego użyciu? Czy recykling odbywa się w obiegu zamkniętym czy otwartym?
 • Jakie inne surowce wtórne mogą zostać przetworzone w produkcie? Czy surowce te są przetwarzane na nowe produkty o wyższej czy niższej wartości?
 • Czy istnieje deficyt związany z wykorzystaniem dodatkowych surowców pierwotnych i jaka jest efektywność wykorzystania tych materiałów?

Dlatego w gospodarce o obiegu zamkniętym produkty powinny być używane jak najdłużej i ponownie wykorzystywane w jak największym stopniu po zakończeniu eksploatacji. Rockfon zapewnia trwałe rozwiązania do budynków, takie jak sufity akustyczne.

Recykling w obiegu zamkniętym naszych własnych zrównoważonych produktów

Aby odejść od metody konsumpcyjnej, gospodarka o obiegu zamkniętym zmniejsza nasze zużycie surowców poprzez ponowne wykorzystanie materiałów w sposób wydajny i opłacalny. Aby stworzyć świat efektywnie korzystający z zasobów, musimy dostarczać najtrwalsze produkty przy jednoczesnym zużyciu jak najmniejszej ilości zasobów.

 • Żadna z naszych fabryk nie wysyła odpadów z wełny skalnej na wysypiska śmieci
 • Uzyskaj produkt pochodzący ze zrównoważonego obiegu zamkniętego.
 • Wełna skalna jest materiałem wielokrotnego użytku, w pełni nadającym się do recyklingu.

W 2019 r. zebraliśmy do recyklingu 159 000 ton wełny skalnej. Nie przetwarzamy odpadów na produkty o niższej jakości, a w rzeczywistości mogą one być wielokrotnie poddawane recyklingowi.

PL - Closed loop - Sustainability

Recykling produktów Rockfon w obiegu zamkniętym

Aby odejść od obecnej liniowej konsumpcji, gospodarka o obiegu zamkniętym zmniejsza nasz ślad materiałowy poprzez ponowne wykorzystanie materiałów w sposób efektywny i opłacalny.

Przetwarzanie odpadów z innych gałęzi przemysłu na nowe produkty

Przy ocenie zrównoważonego profilu produktu należy w pełni zrozumieć możliwości ponownego wykorzystania strumienia recyklingu (surowców wtórnych).

 • Poddajemy recyklingowi odpady z innych branż i tworzymy wartość, zamiast wysyłać je na składowiska.
 • Nie przekierowujemy żadnych ograniczonych zasobów z innych branż.
 • Wnosimy znaczący wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Obficie występujące i samotworzące się zasoby pierwotne

Skalna wełna mineralna jest surowcem obficie występującym w naturze i bardziej zrównoważonym materiałem budowlanym. Nasza skała odkryta na Hawajach na początku XIX wieku jest naturalnym produktem ubocznym aktywności wulkanicznej i jest topiona, a następnie przędzona w naturalne włókna. Obecnie wełna skalna poprawia komfort pracy i samopoczucie osób na wiele różnych sposobów.

 • Ziemia produkuje rocznie 38 000 razy więcej materiału skalnego niż jest wykorzystywane do produkcji wełny skalnej ROCKWOOL.
 • Skała jest wykorzystywana przez nas bardzo efektywnie, ponieważ 1 metr sześcienny kamienia może odpowiadać 2200 m2 lub ośmiu kortom tenisowym z płyt sufitowych.

Produkty Rockfon są nie tylko najlepsze w swojej klasie pod względem akustyki, ale również przyczyniają się do poprawy jakości recyklingu i posiadają certyfikaty bezpieczeństwa przyznane przez najważniejsze organizacje. Biorąc pod uwagę, że ponad 90% naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, jest to ważny problem, na którym będziemy się nadal koncentrować

Pozwól, aby produkty Rockfon stały się Twoim wkładem w gospodarkę o obiegu zamkniętym.