Gospodarka budowlana o obiegu zamkniętym

06 lutego 2020

Recykling wyprodukowanych towarów staje się kluczowy ze względu na ciągły wzrost populacji, kurczące się zasoby naturalne i problemy związane ze zmianami klimatycznymi.

RockWorld imagery, The big picture, rocks, stone, mountains

Przemysł budowlany może przekierować 1–2 miliardów ton odpadów, czyli jedną trzecią całkowitej ilości odpadów, które trafiają na składowiska, i traktujemy to bardzo poważnie. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, ważne jest, aby firmy i konsumenci poddawali produkowane towary recyklingowi ze względu na stale rosnącą populację i coraz mniejszą ilość zasobów naturalnych. Dlatego jeszcze ważniejsza jest świadomość, co dzieje się z materiałami po ich zwrocie do producenta lub miejsca, gdzie zostały pierwotnie pozyskane.

Oceniając wkład produktu w gospodarkę o obiegu zamkniętym, należy ocenić kilka aspektów:

 • Co dzieje się z samym produktem po jego użyciu? Czy recykling odbywa się w obiegu zamkniętym czy otwartym?
 • Jakie inne surowce wtórne mogą zostać przetworzone w produkcie? Czy surowce te są przetwarzane na nowe produkty o wyższej czy niższej wartości?
 • Czy istnieje deficyt związany z wykorzystaniem dodatkowych surowców pierwotnych i jaka jest efektywność wykorzystania tych materiałów?

Dlatego w gospodarce o obiegu zamkniętym produkty powinny być używane jak najdłużej i ponownie wykorzystywane w jak największym stopniu po zakończeniu eksploatacji. Rockfon zapewnia trwałe rozwiązania do budynków, takie jak sufity akustyczne.

Recykling w obiegu zamkniętym naszych własnych zrównoważonych produktów

Aby odejść od metody konsumpcyjnej, gospodarka o obiegu zamkniętym zmniejsza nasze zużycie surowców poprzez ponowne wykorzystanie materiałów w sposób wydajny i opłacalny. Aby stworzyć świat efektywnie korzystający z zasobów, musimy dostarczać najtrwalsze produkty przy jednoczesnym zużyciu jak najmniejszej ilości zasobów.

 • Żadna z naszych fabryk nie wysyła odpadów z wełny skalnej na wysypiska śmieci
 • Uzyskaj produkt pochodzący ze zrównoważonego obiegu zamkniętego.
 • Wełna skalna jest materiałem wielokrotnego użytku, w pełni nadającym się do recyklingu.

W 2019 r. zebraliśmy do recyklingu 159 000 ton wełny skalnej. Nie przetwarzamy odpadów na produkty o niższej jakości, a w rzeczywistości mogą one być wielokrotnie poddawane recyklingowi.

PL - Closed loop - Sustainability
Video

Recykling produktów Rockfon w obiegu zamkniętym

Aby odejść od obecnej liniowej konsumpcji, gospodarka o obiegu zamkniętym zmniejsza nasz ślad materiałowy poprzez ponowne wykorzystanie materiałów w sposób efektywny i opłacalny.

Przetwarzanie odpadów z innych gałęzi przemysłu na nowe produkty

Przy ocenie zrównoważonego profilu produktu należy w pełni zrozumieć możliwości ponownego wykorzystania strumienia recyklingu (surowców wtórnych).

 • Poddajemy recyklingowi odpady z innych branż i tworzymy wartość, zamiast wysyłać je na składowiska.
 • Nie przekierowujemy żadnych ograniczonych zasobów z innych branż.
 • Wnosimy znaczący wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Naturalne i samotworzące się zasoby pierwotne

Skalna wełna mineralna jest surowcem obficie występującym w naturze i zrównoważonym materiałem budowlanym. Nasza skała odkryta na Hawajach na początku XIX wieku jest naturalnym produktem ubocznym aktywności wulkanicznej i jest topiona, a następnie przędzona w naturalne włókna. Obecnie wełna skalna poprawia komfort pracy i samopoczucie osób na wiele różnych sposobów.

 • Ziemia produkuje rocznie 38 000 razy więcej materiału skalnego niż jest wykorzystywane do produkcji wełny skalnej ROCKWOOL.
 • Skała jest wykorzystywana przez nas bardzo efektywnie, ponieważ 1 metr sześcienny kamienia może odpowiadać 2200 m2 lub ośmiu kortom tenisowym z płyt sufitowych.

Produkty Rockfon są nie tylko najlepsze w swojej klasie pod względem akustyki, ale również przyczyniają się do poprawy jakości recyklingu i posiadają certyfikaty bezpieczeństwa przyznane przez najważniejsze organizacje. Biorąc pod uwagę, że ponad 90% naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, jest to ważny problem, na którym będziemy się nadal koncentrować

Pozwól, aby produkty Rockfon stały się Twoim wkładem w gospodarkę o obiegu zamkniętym.