Gospodarka budowlana zamkniętego obiegu

06 lutego 2020

Recykling wytworzonych towarów staje się dziś niezwykle ważny ze względu na stały wzrost liczby ludności, kurczące się zasoby i problemy związane ze zmianą klimatu.

RockWorld imagery, The big picture, rocks, stone, mountains

Oceniając wkład danego produktu w gospodarkę zamkniętego obiegu, należy ocenić kilka aspektów.

1. Co stanie się z samym produktem po zakończeniu jego cyklu życia? Czy zostanie przetworzony w pętli zamkniętej, czy otwartej?

2. Jakie inne materiały wtórne można wykorzystać do wytworzenia danego produktu? Czy nastąpi to w procesie upcyklingu, czy downcyklingu?

3. Czy istnieje niedobór innych wymaganych surowców pierwotnych i jaka jest efektywność ich wykorzystania?

1. Ponowne wykorzystanie naszych własnych zrównoważonych produktów w obiegu zamkniętym

Aby odejść od obecnej formy zużywania zasobów, wdraża się dziś model gospodarki zamkniętego obiegu, która przyczynia się do ograniczenia wpływu na środowisko, poprzez ponowne wykorzystywanie zasobów w wydajny i opłacalny sposób. Aby efektywnie wykorzystywać surowce, powinniśmy wytwarzać produkty jak najtrwalsze, jednocześnie zużywając jak najmniej zasobów.

  • Żadna z naszych fabryk nie wysyła odpadów z wełny skalnej na składowiska.
  • Postaw na zrównoważony produkt, wytwarzany w obiegu zamkniętym.
  • Wełna skalna to materiał wielokrotnego użytku, w pełni nadający się do recyklingu.

W 2018 roku zgromadzono i przekazano do recyklingu 130 000 ton wełny skalnej.  Jej jakość nie ulega degradacji, dlatego można ją przetwarzać wielokrotnie.

video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon
Video

Recykling produktów Rockfon w obiegu zamkniętym

Aby odejść od obecnej liniowej konsumpcji, gospodarka o obiegu zamkniętym zmniejsza nasz ślad materiałowy poprzez ponowne wykorzystanie materiałów w sposób efektywny i opłacalny.

2. Upcykling odpadów pochodzących z innych sektorów

Na etapie oceny atrybutów środowiskowych produktu konieczne jest pełne zrozumienie możliwości jego ponownego wykorzystania (pozyskania materiałów wtórnych).

  • Poddajemy upcyklingowi odpady z innych sektorów przemysłu, dzięki czemu te niskowartościowe produkty uboczne nie trafiają na składowiska odpadów. Jesteśmy w stanie ponownie wykorzystywać materiały odpadowe.
  • Nie porzucamy materiałów odpadowych pochodzących z innych sektorów przemysłu.
  • W dużym stopniu przyczyniamy się do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego.

3. Naturalne i samoodnawialne zasoby pierwotne

Wełna mineralna to bogaty zasób i zrównoważony materiał budowlany. Stosowana przez nas skała bazaltowa została odkryta na Hawajach na początku XIX wieku. Jest naturalnym produktem ubocznym aktywności wulkanicznej, który jest topiony, a następnie przekształcany w naturalne włókna.

  • Nasza planeta wytwarza 38 000 razy więcej tego surowca, niż ROCKWOOL wykorzystuje do produkcji wełny każdego roku.
  • Skałę wykorzystujemy w bardzo efektywny sposób — z jednego metra sześciennego uzyskujemy nawet 2200 m2 płyt sufitowych.
video illustration, upcycling waste from other industries, susatinability, recycling, rockfon
Video

Upcykling odpadów z innych branż

Ponieważ w Rockfon produkujemy więcej nowych produktów niż otrzymujemy z recyklingu, potrzebujemy dodatkowych surowców i recyklujemy materiały, które w przeciwnym razie trafiłyby na wysypisko.