bucket_iconCreated with Sketch.

Budowanie teraz, ale z myślą o przyszłości

Szkoły obejmują różne pomieszczenia, takie jak sale lekcyjne, gimnastyczne, stołówki i biura, z których każde jest związane z innymi wymogami.  Biorąc pod uwagę różnorodność osób przebywających w szkole, duże różnice wieku między uczniami, a także nauczycielami a uczniami, projektowanie szkoły może być skomplikowanym i wymagającym wyzwaniem architektonicznym.

Większe wymagania

Niezależnie od tego, czy chodzi o nowy budynek, czy o remont, szkoły są budowane z myślą o perspektywie długoterminowej i muszą uwzględniać przyszłe potrzeby. Materiały budowlane muszą być łatwe w konserwacji, elastyczne, możliwe do dostosowania i wytrzymałe.

Ciszej podczas nauki

W ostatnich latach przeprowadzono szereg badań szczegółowo opisujących wpływ budynku szkoły na uczniów, to jak może ułatwiać, ale i utrudniać proces uczenia się. Wiemy już, że to, między innymi, zbyt wysoki poziom hałasu może mieć wpływ na zdrowie ucznia, sposób jego myślenia i ogólne wyniki w nauce.

Niezależnie od tego, czy stosuje się klasyczne metody, czy też bardziej dynamiczne i oparte na współpracy systemy nauczania, ważne jest utrzymanie hałasu w sali lekcyjnej na odpowiednim poziomie. Wpływa to na zdolność nauczycieli do przekazywania wiedzy i uczniów do jej zdobywania. Badanie, w którym przeanalizowano wpływ zanieczyszczenia hałasem sali lekcyjnej na wyniki w nauce, wykazało, że hałas powyżej 41 dB zaczyna mieć negatywny wpływ na oceny ze sprawdzianów. Zespół badaczy z Francji wykazał na przykład, że każde zwiększenie hałasu o 10 dB powoduje, że uczniowie w wieku od 8 do 9 lat wypadają w standardowych krajowych testach gorzej średnio o 5,5 punktu.

Aby poprawić warunki akustyczne w klasie, musimy zaprojektować przestrzeń do nauki z wykorzystaniem produktów pochłaniających fale dźwiękowe i kontrolujących ich rozchodzenie się.

Trwałość i bezpieczeństwo

Powierzchnie w szkołach muszą nie tylko pochłaniać i tłumić niepożądane fale dźwiękowe, muszą być także trwałe. Wymagana jest także odporność na warunki powszechnie spotykane w szkołach, a także spełnianie wymagań w zakresie odporności ogniowej, aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa rodzicom, nauczycielom i uczniom. 

Projektowanie i zarządzanie

Wyzwania projektowe związane z tworzeniem elastycznej, nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej oznaczają, że podczas podejmowania decyzji projektowych i budowlanych należy wziąć pod uwagę perspektywę długoterminową. Wymaga to skoncentrowania się na znalezieniu odpowiednich materiałów.

Budowanie z myślą o sukcesie

Rozumiejąc wymagania dotyczące budynku i to, w jaki sposób stworzone powierzchnie wpłyną na użytkowników, możemy ograniczyć lub nawet zrekompensować wszelkie negatywne skutki.

Harmonizując salę lekcyjną dźwiękochłonnym, trwałym materiałem, chronimy uczniów poprzez tworzenie środowiska do nauki zaprojektowanego z myślą o sukcesie.

Każde zwiększenie hałasu o 10 dB powoduje, że uczniowie w wieku od 8 do 9 lat gorzej wypadają w standardowych krajowych testach średnio o 5,5 punktu.

J. G. Allen i wsp.

Śledź nas na Pinterest

Wejdź na naszą stronę na Pinterest, aby znaleźć architektoniczne inspiracje.
Śledź nas, dodawaj Piny i daj się zainspirować do tworzenia wspaniałej akustyki w pięknych wnętrzach.