Wypadki w miejscu pracy
0

Odsetek śmiertelnych wypadków przy pracy, w przypadku których jako jeden z czynników wymienia się hałas.*

Wpływ na słuch
0

Odsetek pracowników w Europie uważających, że wykonywana praca wpływa na ich słuch.**

Źródła
Koszty
0

52 mld USD: Koszty nadmiernego poziomu hałasu w Europie.***