Estetyka i design

Estetyczny projekt zainspiruje swoim pięknem każdą osobę, która potrafi docenić wygląd budynku lub kunszt projektanta. Podobnie jak cywilizacje przed nami, wciąż zdajemy sobie sprawę, że estetyka projektu ma pewną wartość, może wpływać na nasze emocje i samopoczucie.

Estetyka projektu

Design jest świadomym zastosowaniem abstrakcyjnej wizji, której efekt jest doceniany za trwałość, funkcjonalność i piękno.  Udane połączenie stylu, komfortu i najwyższej klasy rozwiązań może stworzyć eleganckie przestrzenie wzbudzające podziw. 

Wpływ designu

W internetowym badaniu z 2017 r. 73% respondentów stwierdziło, że piękna architektura poprawia dynamikę lokalnej społeczności. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że 85% populacji twierdzi, iż wygląd i jakość architektury dookoła mają wpływ na ich samopoczucie.

Estetyka w architekturze

Przekształcanie artystycznej ekspresji i estetyki projektu w piękne konstrukcje wymaga elastycznych i solidnych materiałów, które pomogą wyeksponować piękne detale, mając równocześnie wkład w zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników budynku.

85% populacji twierdzi, że wygląd i jakość architektury mają wpływ na ich samopoczucie.
SE, Stockholm Station, Leisure, Metro station, Rockfon Mono Acoustic, TE

Obszary zastosowania