Co to jest BREEAM?

BREEAM to system oceny budynków, który został zapoczątkowany w Wielkiej Brytanii, a obecnie jest rozpoznawany na całym świecie ze względu na wysokie standardy zrównoważonego rozwoju i skupienie się na teraźniejszym budowaniu obiektów, które przetrwają w przyszłości.

Filozofia zrównoważonego rozwoju systemu BREEAM opiera się na trzech podstawowych filarach. Ocenia on społeczny, ekonomiczny i środowiskowy wpływ budynku.

Article illustration, Rockfon, blog post, building certification schemes

Co to oznacza, jeśli budynek uzyskał certyfikat BREEAM?

Uzyskanie certyfikatu BREEAM jest doskonałym rozwiązaniem dla budynków nowych, poddanych renowacji oraz projektów społecznych i infrastrukturalnych. Certyfikat BREEAM może pomóc obniżyć koszty operacyjne budynku, przy znacznych długoterminowych oszczędnościach wody i energii, czyniąc budynek bardziej atrakcyjnym pod względem sprzedaży, wynajmu lub utrzymania, a także utworzyć zdrowe i bezpieczne miejsca do życia, pracy i nauki.

Na przykład badania przeprowadzone przez World Green Building Council wykazały, że poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach może przyczynić się do zwiększenia wydajności pracy nawet o 8–11%.

*World Green Building Council, 2021, „Health, Wellbeing and Productivity in Offices: The Next Chapter for Green Building” (Zdrowie, samopoczucie i wydajność w biurach – następny krok na drodze do ekologicznego budownictwa), dostępne tutaj

urban green rockflow stock

Pobierz nasze arkusze informacyjne dotyczące systemu BREEAM

 

Pobierz nasz arkusz informacyjny, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób nasze akustyczne panele sufitowe i ścienne mogą pomóc uzyskać certyfikat BREEAM.

Document cover of factsheet BREEAM
Stakeholder, Men, Planning, Building

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.

Powiązane studia przypadków