Obniżenie emisji
0

Do 2034 roku chcemy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w całym cyklu życia produktu o jedną trzecią.

Odpady na składowiska
0

Żadne odpady z naszych fabryk nie są wysyłane na składowiska

Energia odnawialna
0

Ponad 50% naszej energii elektrycznej pochodzi z zasobów odnawialnych.

Przyszłość z zerowym bilansem emisji netto

W 2020 roku Grupa ROCKWOOL dołączyła do ambitnej inicjatywy Science Based Targets Initiative (SBTi) i zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia produktów o jedną trzecią do 2034 roku.

Oznacza to zmniejszenie emisji związanych z produkcją o 38% oraz o kolejne 20% w przypadku emisji niezwiązanych z fabryką (przed procesem produkcji i po nim).

Cele te są istotnym krokiem w kierunku rezygnacji z węgla i osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto w naszym społeczeństwie do 2050 r.

school, pupils, kids, school children, class room, people, education

Nasza inwestycja w innowację

Redukcja emisji operacyjnych w naszych fabrykach jest głównym celem innowacji technologicznych.

Firma ROCKWOOL jest pionierem w zakresie technologii wytopu elektrycznego na dużą skalę w krajach, w których wpływ energii elektrycznej z sieci jest niewielki, a także zainwestowaliśmy w technologię wytopu elastycznego pod względem zużycia paliwa, która pomaga nam przejść na paliwa o mniejszej emisji dwutlenku węgla.

W 2021 roku nasz największy zakład produkcyjny w Polsce przeszedł na gaz ziemny i jesteśmy bardzo podekscytowani z tego powodu.

industrial, manufacturing, engineering, technology, factory

Zarządzanie ochroną środowiska i jakością

 

Stale ulepszamy naszą produkcję poprzez stosowanie wiodących systemów zarządzania środowiskiem i jakością, certyfikowanych przez strony trzecie zgodnie z normami ISO 14001 „Systemy zarządzania środowiskowego -- Wymagania i wytyczne stosowania” oraz ISO 9001 „Systemy zarządzania jakością -- Wymagania”.

Poznaj nasze certyfikaty zgodności z normą ISO 14001
marshall county, mississippi, Mar 4, tile plant, manufacturing, Rockfon, ceiling tile, cartons, worker, tile inspection, production