Zapewnianie produktywności i komfortu dzięki wspaniałemu klimatowi i akustyce wewnątrz pomieszczeń

1 stycznia 1

Kiedy fale dźwiękowe napotkają twarde powierzchnie w pomieszczeniu, takie jak ściany, podłogi i okna, fala energii, którą nazywamy hałasem, odbija się od nich, co powoduje wzrost ogólnego poziomu hałasu.

Skutki złych warunków akustycznych

Czy to w domu, w biurze, w szkole, czy w restauracji podczas kolacji z przyjaciółmi wszyscy doświadczyliśmy irytującego dyskomfortu związanego ze słabą akustyką. Biorąc pod uwagę, że większość czasu spędzamy wewnątrz pomieszczeń, ważne jest, aby pamiętać o wpływie akustyki na nasze zdrowie, koncentrację, wydajność i ogólne samopoczucie. 

Istnieje wiele badań podkreślających znaczenie akustyki jako istotnej cechy środowiska wewnątrz pomieszczeń oraz jej wpływ na nasze samopoczucie psychiczne i fizyczne. Krótkotrwałe narażenie na działanie niekorzystnych warunków akustycznych prowadzi do braku koncentracji, może utrudniać przetwarzanie informacji i wykonywanie zadań, a także wpływać na zrozumiałość mowy, powodując, że wszyscy w pomieszczeniu zaczynają mówić głośniej. Zjawisko to określa się mianem efektu Lombarda lub „Cocktail Party”. 

Krótkie przebywanie w hałasie powoduje irytację, ale długotrwałe oddziaływanie tego czynnika może spowodować utratę słuchu, szybkie tętno i wysokie ciśnienie krwi. Społeczne koszty złych warunków akustycznych są bardzo wysokie i w samej Europie wynoszą 30–40 miliardów euro rocznie. Każdego roku na skutek zanieczyszczenia hałasem umiera 10 000 Europejczyków, a w Stanach Zjednoczonych ubytek słuchu spowodowany narażeniem na hałas w biurze i poza nim jest trzecią pod względem rozpowszechnienia chorobą przewlekłą — bardziej powszechną niż cukrzyca czy nowotwory.  

Aby ograniczyć skutki braku kontroli nad akustyką, musimy wykorzystywać materiały, które pochłaniają i tłumią fale dźwiękowe z otoczenia, zapobiegając ich rozchodzeniu się po pomieszczeniu.

Pochłanianie dźwięku

Aby uzyskać odpowiednią absorpcję dźwięku, należy kontrolować poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu, co przyczynia się do lepszego rozumienia wypowiedzi, ułatwia słyszenie i rozumienie mowy. Można to osiągnąć dzięki zastosowaniu materiałów dźwiękochłonnych na sufity i ściany.

Rozwiązania akustyczne

Jakość pochłaniania dźwięku zależy od układu pomieszczenia i wykorzystanych materiałów. Wełna skalna, podstawowy surowiec, z którego są wykonane nasze akustyczne płyty i pochłaniacze przestrzenne, jest z natury bardzo dźwiękochłonnym materiałem. Pozwala to osiągnąć wysoki poziom komfortu akustycznego bez konieczności stosowania płyt sufitowych z wgłębieniami, perforacjami lub otworami.

Badania przeprowadzone we Francji wykazały, że każde zwiększenie hałasu o 10 dB powoduje, że uczniowie w wieku od 8 do 9 lat wypadają w standardowych krajowych testach gorzej średnio o 5,5 punktu.

Obszary zastosowania