01

Zdrowe środowisko wewnątrz budynków, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie

Poprawianie jakości życia

Wszyscy chcą żyć w sprzyjającym zdrowiu otoczeniu. Warunki wewnątrz pomieszczeń są równie ważne, jak warunki na zewnątrz, a temperatura, jakość powietrza i akustyka mają wpływ na jakość życia w budynkach.

02

Zrównoważony rozwój i gospodarka w obiegu zamkniętym

Zrównoważone produkty

W gospodarce o obiegu zamkniętym produkty powinny być wykorzystywane jak najdłużej, a po zakończeniu ich użytkowania przetwarzane i ponownie użytkowane w największym możliwym stopniu. Oferujemy trwałe akustyczne rozwiązania sufitowe, które można przetwarzać w nieskończoność.

03

Urbanizacja

Urbanizacja wiąże się z wieloma wyzwaniami z zakresu ogólnego zdrowia ludzi.

Przewiduje się, że do 2050 r., na skutek stałego wzrostu liczby ludności i urbanizacji, na świecie przybędzie 2,5 miliarda ludzi, co nie pozostanie bez wpływu na styl życia.

04

Efektywność energetyczna

Budynki mieszkalne i komercyjne odpowiadają za prawie 40% globalnej emisji CO2.

Ambicją grupy ROCKWOOL jest zostać światowym liderem w dziedzinie efektywności energetycznej przez produkowanie odpowiednich rozwiązań izolacyjnych dla budynków i przemysłu. Odwiedź stronę internetową grupy ROCKWOOL, aby dowiedzieć się, jak możemy przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej na świecie.

Uwolnij naturalną moc kamienia, aby wzbogacić współczesne życie
Video thumb RockWorld, Jens Birgersson, CEO
...spełnianie potrzeb dzisiejszego świata bez narażania przyszłości planety...

Jens Birgersson

Dyrektor generalny grupy ROCKWOOL

Nasz cel

Dążymy do tego, aby wszyscy mogli sprostać wyzwaniom, jakie wiążą się z nowoczesnym stylem życia i rozwojem. Wykorzystując kamień, jeden z najpospolitszych zasobów naturalnych na świecie, można trwale oddziaływać na całe pokolenia.

Od klas szkolnych po stadiony, od małych domów po wielkie budowle — ludzie potrzebują przestrzeni nie tylko po to, aby marzyć o wielkich rzeczach, ale także, aby te marzenia realizować, czyniąc świat lepszym miejscem dla każdego.

My wyryliśmy nasze dążenie w kamieniu.

People indoor living room
Grandfather help his child with drawing. Home, indoor, learning, people, improving people's lives, children, crayons, learning

Dlaczego warto stosować rozwiązania akustyczne z wełny skalnej

Część grupy ROCKWOOL

Produkty grupy ROCKWOOL są różnorodne i wszystkie przyczyniają się do rozwoju gospodarki w obiegu zamkniętym, zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów oraz dbania o bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie tych, którzy wytwarzają i używają naszych produktów. Odwiedź witryny naszych siostrzanych marek, aby dowiedzieć się, że i one pracują nad uwolnieniem siły drzemiącej w kamieniu. Przeczytaj historię o nas wszystkich  na stronie internetowej grupy ROCKWOOL.