Czym jest Cradle to Cradle Certified®?

Cradle to Cradle Certified® oznacza, że produkt został w skali międzynarodowej uznany za bezpieczniejszy, bardziej zrównoważony i nadający się do wykorzystania w ramach obiegu zamkniętego. Norma produktowa Cradle to Cradle Certified® jest bazą, na której głównych założeniach opierają się projektanci produktów, producenci i właściciele marek w projektowaniu i wytwarzaniu produktów, które pozytywnie oddziałują na ludzi i planetę.

People, Humans, Office, Working,
Certyfikat
0

naszych produktów posiada certyfikat Cradle to Cradle Certified®

cradle2cradle logo for material health

Bezpieczeństwo materiałów dla zdrowia

Nasze produkty charakteryzują się niską emisją LZO, spełniając najsurowsze limity emisji do powietrza wewnątrz pomieszczeń, oraz nie zawierają żadnych substancji, których dopuszczalny poziom określają wymagania Cradle to Cradle.

cradle2cradle logo for clean air & climate protection

Ochrona czystego powietrza i klimatu

Rozwiązania Rockfon osiągnęły poziom Silver, ponieważ opracowaliśmy długoterminową strategię dotyczącą energii odnawialnej, a także wdrażamy rozwiązania mające na celu aktywne ograniczenie emisji CO2, głównie poprzez poprawę efektywności energetycznej i udoskonalenia technologii.

cradle2cradle logo for product circularity

Obieg zamknięty produktów

Rozwiązania Rockfon osiągnęły status Gold w zakresie obiegu zamkniętego, ponieważ odpowiadają wysokiemu poziomowi przetwarzania, co oznacza, że można je ręcznie usuwać i ponownie wykorzystać bądź poddać recyklingowi.

cradle2cradle logo for water & soil stewardship

Gospodarowanie wodą i glebą

Rozwiązania Rockfon osiągnęły poziom Silver, ponieważ wdrożyliśmy najlepsze praktyki w zakresie oszczędności wody. Wyznaczyliśmy konkretne cele w zakresie ograniczenia zużycia wody i pracujemy nad kolejnymi projektami, które przyniosą bardziej pozytywne rezultaty.

cradle2cradle logo for social fairness

Sprawiedliwość społeczna

Produkty Rockfon otrzymały poziom Silver, ponieważ surowce do ich budowy są pozyskiwane w odpowiedzialny sposób, a nasi dostawcy muszą przestrzegać specjalnego Kodeksu postępowania.

Jako jedna z pierwszych firm poddających swoje produkty ocenie według pilotażowej normy Cradle to Cradle Certified Version 4.0 w prawie wszystkich kategoriach, firma ROCKWOOL pełniła rolę lidera, udowadniając, jak krytyczną wartość ma wykorzystanie kompleksowego i opartego na rozwiązaniach naukowych systemu w kierowaniu transformacją i innowacją przyszłościowych produktów, jakie tworzymy już dzisiaj.

Dr. Christina Raab

WICEPREZES DS. STRATEGII, INSTYTUT INNOWACJI PRODUKTÓW CRADLE TO CRADLE