Polityka prywatności - oświadczenie o ochronie prywatności

Wstęp

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. („ROCKWOOL”) zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności. Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna – przetwarzamy dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ochrony danych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”). Z tego powodu ROCKWOOL wdrożył zbiór wiążących reguł korporacyjnych (BCR), wprowadzających wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, które muszą być przestrzegane przez Grupę ROCKWOOL na całym świecie.

W związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, jako administrator danych przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, kandydatów do pracy, dostawców, użytkowników naszych stron internetowych i aplikacji, a także gości i innych osób trzecich, jak opisano w dalszej części sekcji C.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób je gromadzimy i do jakich celów możemy je wykorzystywać. Ponadto poinformujemy Państwa o Państwa prawach jako osoby, której dane dotyczą.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest przedstawione w formacie ustrukturyzowanym, dzięki czemu można przechodzić do poszczególnych zagadnień przedstawionych poniżej.

A. Administrator danych

B. Kontakt

C. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

D. Przekazanie danych w ramach Grupy ROCKWOOL

E. Ujawnianie i przekazywanie danych stronom trzecim

F. Bezpieczeństwo

G. Prawa osoby, której dane dotyczą

H. Odnośniki do innych stron internetowych

I. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

A. Administrator danych

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice
Polska

Adres e-mail: ldpo@rockwool.com

Nr rejestrowy spółki:
spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000089825,
REGON 970286608.

B. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i/lub przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt:

T: (+48) 68 38 50 250
E-mail: ldpo@rockwool.com

C. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Przetwarzanie niektórych danych osobowych jest niezbędne, abyśmy mogli świadczyć Państwu usługi, o które Państwo prosili, lecz niektóre dane osobowe mogą Państwo podać dobrowolnie. Zawsze poinformujemy Państwa o tym, które dane osobowe są niezbędne (np. poprzez użycie gwiazdki (*)) oraz o konsekwencjach nieprzekazania nam tych danych. Nieprzekazanie danych, o które prosimy może spowodować, że nie będziemy w stanie (w pełni) spełnić Państwa żądania. Poniżej znajdują się oddzielne sekcje dla typowych interakcji, jakie mogą wystąpić z firmą ROCKWOOL.

1. Klienci i potencjalni klienci

Jeśli są Państwo klientami ROCKWOOL lub są zatrudnieni w firmie, która jest klientem ROCKWOOL, możemy przetwarzać Państwa dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko i miejsce pracy.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu skontaktowania się z Państwem w ramach zwykłej relacji z klientem, w celu zapewnienia ogólnej obsługi klienta i wsparcia (w tym ankiet uzupełniających) oraz w celu uzyskania informacji o kliencie i wiedzy o tym, jak nasze produkty i usługi są wykorzystywane przez naszych klientów. Naszą podstawą prawną do takiego przetwarzania jest realizacja umowy zawartej między Państwem a firmą ROCKWOOL (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) i/lub nasze uzasadnione interesy związane z zapewnieniem zadowolenia klientów i doskonaleniem naszych produktów i usług lub realizacja umowy między firmą, w której Państwo pracują, a firmą ROCKWOOL (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Po osiągnięciu powyższego celu przetwarzania Państwa dane osobowe zostaną usunięte. Jeśli jednak Państwa dane osobowe stanowią część materiału księgowego, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi krajowymi przepisami dotyczącymi księgowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

ROCKWOOL może przetwarzać dane osobowe potencjalnych nowych klientów (leadów), w tym pracowników zatrudnionych u potencjalnych nowych klientów. Celem tego przetwarzania jest tworzenie i pozyskiwanie leadów biznesowych. Takie przetwarzanie danych opiera się na naszych uzasadnionych interesach w dążeniu do tego celu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Po osiągnięciu powyższego celu przetwarzania, takie dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

2. Dostawcy

Jeśli są Państwo dostawcą ROCKWOOL lub są zatrudnieni w firmie, która jest dostawcą ROCKWOOL, możemy przetwarzać Państwa dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko i miejsce pracy. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu skontaktowania się z Państwem w ramach zwykłej relacji z dostawcą. Naszą podstawą prawną do takiego przetwarzania jest realizacja umowy zawartej między Państwem a firmą ROCKWOOL (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) i/lub nasze uzasadnione interesy związane z realizacja umowy między firmą, w której Państwo pracują, a firmą ROCKWOOL (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Po osiągnięciu powyższego celu przetwarzania Państwa dane osobowe zostaną usunięte. Jeśli jednak Państwa dane osobowe stanowią część materiału księgowego, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi krajowymi przepisami dotyczącymi księgowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

3. Praktyki marketingowe i reklamowe ROCKWOOL

a. Jakie informacje gromadzimy?

Śledzenie w aplikacjach i witrynach internetowych

Odwiedzając nasze strony internetowe lub korzystając z aplikacji, jeśli wyrazili Państwo zgodę na gromadzenie wszelkich lub niektórych kategorii danych osobowych, gromadzimy takie informacje o Państwu i Państwa sposobie korzystania z nich za pomocą plików cookie, pikseli i podobnych technologii. Obejmuje to adres IP, typ przeglądarki i urządzenia, stronę internetową, która odesłała Państwa do strony internetowej lub aplikacji, wyszukiwane hasła wprowadzone do wyszukiwarki, które doprowadziły Państwa do naszej strony internetowej oraz schematy korzystania i nawigacji po stronach internetowych i aplikacjach.

Celem przetwarzania danych jest ułatwienie Państwu korzystania z witryn internetowych i aplikacji, a także z naszych usług i produktów oraz dostarczanie spersonalizowanych treści i wyników wyszukiwania. Podstawą prawną są nasze uzasadnione interesy związane z rozwojem, oceną, promocją i sprzedażą naszych produktów i usług, w tym naszych stron internetowych i aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Więcej informacji o stosowaniu przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookies.

Formularze kontaktowe

Jeśli kontaktują się Państwo z nami w celu uzyskania wsparcia, zapisują się Państwo na otrzymywanie materiałów marketingowych lub innych ofert za pośrednictwem formularzy na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach, gromadzimy podane tam informacje. Aby pomóc w aktualizacji naszych baz danych i zapewnić Państwu najbardziej odpowiednie treści, możemy łączyć informacje dostarczone przez Państwa z naszymi informacjami śledzenia z plików cookie, śledzenia wiadomości e-mail, informacji o kliencie i śledzenia logowania. Dodatkowo możemy połączyć Państwa dane z informacjami dostarczonymi przez strony trzecie. Na przykład, wielkość i branża firmy, w której Państwo pracują (jeśli podali Państwo nazwę firmy) będzie pochodzić ze źródeł takich jak profesjonalne portale networkingowe i dostawcy usług informacyjnych.

Celem takiego przetwarzania danych jest umożliwienie komunikacji z Państwem oraz zapewnienie ogólnej obsługi i wsparcia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy między Państwem a firmą ROCKWOOL (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) i/lub nasze uzasadnione interesy w takich celach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy kontaktowych będziemy przechowywać do momentu osiągnięcia celu przetwarzania określonego powyżej, chyba że zapytanie dotyczy relacji biznesowych. W takim przypadku obowiązują okresy przechowywania danych dla stosunków handlowych. Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem C.1.

E-mail

Wiadomości e-mail wysyłane przez nas w celach marketingowych na podstawie udzielonej zgody lub w związku z wydarzeniami, na które się Państwo zapisali, mogą zawierać technologie śledzenia, które informują nas o tym, czy odbiorca otrzymał lub otworzył wiadomość e-mail lub kliknął link w wiadomości e-mail.

Przetwarzamy te informacje, aby móc dostarczać spersonalizowane treści. Podstawą prawną są nasze uzasadnione interesy związane z rozwojem, oceną, promocją i sprzedażą naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Konta

W przypadku utworzenia u nas konta, możemy gromadzić informacje o Państwa profilu, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło, a także aktywność Państwa profilu.

Przetwarzamy te informacje, aby móc świadczyć Państwu nasze usługi na stronach internetowych lub w aplikacjach. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest realizacja umowy z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem profili i kont zostaną usunięte po osiągnięciu celu przetwarzania określonego powyżej, chyba że profil lub konto dotyczy relacji biznesowych. W takim przypadku obowiązują okresy przechowywania danych dla stosunków handlowych. Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem C.1.

b. Marketing i reklama online

Informacje ogólne

Możemy docierać do Państwa za pośrednictwem różnych kanałów marketingowych i reklamowych, aby informować Państwa o nowych produktach, usługach i wydarzeniach, odpowiednich przewodnikach i instrukcjach, aktualizacjach dotyczących branży i przywództwa oraz wszelkich ofertach, które mogą być dla Państwa istotne. Staramy się dostarczać Państwu jak najistotniejsze informacje i opierać je na zebranych przez nas danych.

E-mail i SMS

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej lub po potwierdzeniu poprzez wiadomość e-mail z prośbą o dodatkowe potwierdzenie rejestracji, skontaktujemy się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wiadomości SMS. Dostosowujemy treści na podstawie zebranych przez nas informacji, np. kliknięć w wiadomości e-mail, odwiedzanych stron internetowych, informacji demograficznych lub geograficznych itp.

Oferty marketingowe zostaną Państwu opisane przed zebraniem danych, a Państwa zgoda będzie wymagana przed przesłaniem Państwu materiałów marketingowych pocztą elektroniczną lub SMS-em. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywania od nas informacji marketingowych, mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, korzystając z linku rezygnacji, który znajdą Państwo we wszystkich naszych marketingowych wiadomościach e-mail.

Strona internetowa i aplikacje

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na stosowanie plików cookie do celów marketingowych i korzystają Państwo z naszych stron internetowych lub aplikacji, możemy prezentować Państwu spersonalizowane treści na podstawie informacji, które zebraliśmy na Państwa temat oraz informacji o tym, w jaki sposób nawiązali Państwo z nami kontakt. Więcej informacji o stosowaniu przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookies.

Reklama internetowa

ROCKWOOL reklamuje swoją działalność w Internecie na różne sposoby. Obejmuje to wyświetlanie reklam na stronach internetowych innych firm, w wyszukiwarkach, w aplikacjach oraz na platformach społecznościowych, takich jak Facebook czy LinkedIn. Używamy plików cookie i podobnych technologii gromadzonych przez nas lub przez strony trzecie, takich jak piksele Facebooka. Pozwala nam to na gromadzenie dodatkowych informacji w celu pomiaru i poprawy skuteczności naszych reklam. Więcej informacji o stosowaniu przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookies.

4. Odwiedzający fizyczne lokalizacje

Jeśli są Państwo gośćmi budynków lub obiektów ROCKWOOL, możemy przetwarzać Państwa dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko i miejsce pracy. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu identyfikacji i dokumentowania osób odwiedzających w celu utrzymania bezpieczeństwa i zapewnienia ochrony fizycznej. Naszą podstawą prawną do takiego przetwarzania danych są nasze uzasadnione interesy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa odwiedzających (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Po osiągnięciu powyższego celu przetwarzania Państwa dane osobowe zostaną usunięte. Możemy jednak przetwarzać Państwa dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli jest to konieczne, aby spełnić wymagania obowiązującego ustawodawstwa krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

5. Kandydaci do pracy

Jeśli ubiegają się Państwo o pracę w ROCKWOOL, będziemy przetwarzać następujące informacje:

  • Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu
  • Umiejętności, wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  • Wyniki oceny dokonanej w ramach procesu rekrutacji

Przetwarzamy te informacje, aby ocenić, czy chcemy zaoferować Państwu pracę w firmie ROCKWOOL (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W początkowych etapach rekrutacji nie gromadzimy wrażliwych danych osobowych. Możemy jednak zbierać takie informacje na późniejszym etapie procesu rekrutacji, lecz wyłącznie wtedy, gdy jest to istotne dla stanowiska, o które się Państwo ubiegają lub gdy wymaga tego lokalne prawo. W takim przypadku poprosimy Państwa o zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji (art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).

Przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu osiągnięcia celu przetwarzania określonego powyżej, chyba że wyrazili Państwo zgodę na dłuższy okres przechowywania. W tym okresie mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem G.7.

D. Przekazanie danych w ramach Grupy ROCKWOOL

Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane między podmiotami z Grupy ROCKWOOL za granicę w celach, dla których zostały zebrane, o ile przekazywanie takie nie jest zabronione lub ograniczone przepisami prawa.

W odniesieniu do podmiotów ROCKWOOL mających siedzibę w krajach spoza UE/EOG, które nie są uznawane za bezpieczne państwa trzecie (tj. nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych), Wiążące Reguły Korporacyjne ROCKWOOL służą jako uzasadniona podstawa do przekazywania Państwa danych osobowych.

Przegląd Grupy ROCKWOOL jest dostępny na stronie https://www.rockwool.com/group/privacy-Statement/rockwool-group-companies/.

E. Ujawnianie i przekazywanie danych stronom trzecim

Ujawnianie i/lub przekazywanie przez nas danych osobowych stronom trzecim (tj. podmiotom spoza Grupy ROCKWOOL) jest ograniczone do minimum i jest uwarunkowane istnieniem odpowiedniego poziomu ochrony danych. Możemy ujawnić lub przekazać dane osobowe do dyspozycji stron trzecich w następujących przypadkach:

  • W celu świadczenia usług w naszym imieniu, np. hostingu, wsparcia IT, usług marketingowych lub usług administracyjnych. Takie strony trzecie działające jako podmioty przetwarzające dane mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i na podstawie pisemnej umowy o przetwarzaniu danych.
  • W celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw.
  • W przypadku gdy wyrazili Państwo uprzednio zgodę na ujawnienie danych osobowych stronie trzeciej.
  • W przypadku fuzji, sprzedaży, przedsięwzięcia typu joint venture, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części aktywów lub udziałów ROCKWOOL (w tym między innymi w związku z niewypłacalnością lub podobnym postępowaniem).
  • Zgodnie z naszą Polityką dotyczącą plików cookies.

Jeżeli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju spoza UE/EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, przekażemy mu Państwa dane osobowe wyłącznie po zawarciu pisemnej umowy o przekazaniu danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych Komisji Europejskiej.

F. Bezpieczeństwo

ROCKWOOL zobowiązuje się do wprowadzenia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, a Strona internetowa posiada środki bezpieczeństwa chroniące przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i/lub zmianą danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą.

G. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Prawo dostępu

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, czy ROCKWOOL przetwarza Państwa dane osobowe. Jeśli tak, mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do danych

osobowych i informacji wymienionych w art. 15 (1) RODO, aczkolwiek z zastrzeżeniem pewnych ustawowych wyjątków.

2. Prawo do sprostowania

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 GDPR. Oznacza to, że mają Państwo prawo do otrzymania sprostowania nieścisłości w Państwa danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) i jesteśmy zobowiązani do usunięcia Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, gdy zachodzi jedna z przyczyn wymienionych w art. 17 (1) RODO. Może to mieć miejsce np. w przypadku, gdy dane osobowe nie są już konieczne w odniesieniu do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone (art. 17 ust. 1 lit. a) RODO).

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne z jednego z powodów wymienionych w art. 17 (3) RODO. Może to mieć miejsce np. w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych (art. 17 (3) lit. b) i e) RODO).

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli zachodzi jeden z warunków określonych w art. 18 (1) RODO. Może to mieć miejsce np. w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych osobowych. W takim przypadku ograniczenie przetwarzania trwa przez okres, który umożliwia nam sprawdzenie poprawności danych osobowych (art. 18 ust. 1 lit. a) RODO). Ograniczenie oznacza, że przechowywane dane osobowe są oznaczane w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania (art. 4 ust. 3 RODO).

5. Prawo do przenoszenia danych

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że generalnie mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych przekazanych nam w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeśli przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 (1) lit. a) lub art. 9 (2) lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 (1) lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 (1) RODO). Korzystając z prawa do przenoszenia danych, mają Państwo również prawo do tego, aby Państwa dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez nas innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne (art. 20 (2) RODO).

6. Prawo do sprzeciwu

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. W przypadku gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, najpóźniej w chwili naszej pierwszej komunikacji z Państwem wyraźnie poinformujemy Państwa o tym prawie. Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem C.3. W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych dla celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych dla tych celów.

7. Prawo do wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody do momentu jej wycofania. Poinformujemy Państwa o tym przed udzieleniem zgody. W konsekwencji wycofania przez Państwa zgody, możemy nie być w stanie spełnić

Państwa żądań lub świadczyć Państwu naszych usług. Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że i w zakresie, w jakim dalsze przetwarzanie lub przechowywanie jest dozwolone lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych lub innymi obowiązującymi przepisami i regulacjami.

8. Prawo do złożenia skargi

Skargi składane do ROCKWOOL

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez ROCKWOOL, prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie pod adresem ldpo@rockwool.com.

Zapoznamy się z Państwa skargą i rozpatrzymy ją, a w razie potrzeby możemy skontaktować się z Państwem w celu uzyskania dalszych informacji. Zawsze potwierdzimy otrzymanie Państwa skargi lub sprzeciwu w ciągu pięciu (5) dni roboczych.

Staramy się rozpatrzyć każdą skargę lub sprzeciw w ciągu jednego (1) miesiąca. Jeśli podjęcie decyzji w ciągu jednego (1) miesiąca nie jest możliwe, poinformujemy Państwa o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w którym można spodziewać się wydania decyzji (nie dłuższym niż 6 (sześć) miesięcy od jej otrzymania).

Skargi składane do właściwego organu nadzoru

W każdej chwili, przed, w trakcie lub po zakończeniu procesu składania skargi opisanego powyżej, mogą Państwo również złożyć skargę na podstawie art. 77 RODO do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ROCKWOOL:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Polska

Telefon: (+48) 22 531 03 00
Adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

H. Odnośniki do innych stron internetowych

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych lub do stron zintegrowanych. ROCKWOOL nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych innych firm (strony internetowe stron trzecich) ani za praktyki tych firm w zakresie gromadzenia danych osobowych. Odwiedzając strony internetowe innych firm, należy zapoznać się z polityką ich właścicieli w zakresie ochrony danych osobowych oraz innymi stosownymi zasadami.

I. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

W związku z rozwojem technicznym i/lub zmianą wymogów prawnych zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. O ile zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności zostaną uznane za istotne i znaczące, zostaną Państwo o nich poinformowani na naszej stronie internetowej. Aktualna wersja niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności będzie zawsze dostępna pod adresem www.rockwool.com/group/privacy-statement.