Nasze znaki towarowe

Znak towarowy ROCKWOOL został po raz pierwszy zarejestrowany w Danii w 1936 roku jako logo. W 1937 roku został dodatkowo zarejestrowany słowny znak towarowy, który jest obecnie zastrzeżony w ponad 60 krajach na całym świecie. 

Znak towarowy ROCKWOOL jest jednym z najcenniejszych aktywów grupy ROCKWOOL, a co za tym idzie, jest zastrzeżony i odpowiednio chroniony na całym świecie.

Prosimy o pomoc w ochronie naszego znaku towarowego przez przestrzeganie poniższych zasad:
 • Znak towarowy ROCKWOOL® należy zawsze zapisywać wielkimi literami
 • Przed słowem ROCKWOOL powinno zawsze występować określenie opisujące,
 • na przykład: produkty ROCKWOOL, izolacja ROCKWOOL, wełna skalna ROCKWOOL
 • Znak towarowy ROCKWOOL należy zawsze zapisywać w całości
 • nie wolno go skracać, zmieniać ani modyfikować.
 • Słowo ROCKWOOL nie jest ogólnym terminem na określenie izolacji lub wełny skalnej i nie może być używane jako takie. Zamiast samego znaku towarowego można na przykład stosować określenie izolacja ROCKWOOL. 
 • Pierwsze wystąpienie w tekście znaku towarowego ROCKWOOL musi być opatrzone symbolem zarejestrowanego znaku towarowego ®.
 • Nie należy go jednak stosować w przypadku nazw firm.

Podstawowe znaki towarowe

Podstawowymi znakami towarowymi grupy ROCKWOOL są:

 • ROCKWOOL
 • Rockfon
 • Rockpanel
 • Grodan
 • Lapinus

Dodatkowo grupa ROCKWOOL ma jeszcze wiele innych znaków towarowych.