campaign illustration, dB campaign, dB range,  office, sound wave, sound insulation, sound absorption

Zapewnij optymalną akustykę dzięki płytom Rockfon dB łączącym wysoką dźwiękochłonność oraz izolację akustyczną.

Widzimy, co słyszysz

Poziomu stresu
0

Obniżenie poziomu stresu o 27% dzięki poprawie środowiska akustycznego w biurach.

Wydajności pracowników
0

Obniżenie wydajności pracowników o 66% z powodu rozpraszającego uwagę hałasu

Koncentracji wśród pracowników
0

Wzrost koncentracji wśród pracowników o 48% w biurach z dobrą akustyką

Wydajność
0

Pracowników uważa, że ich wydajność byłaby większa, gdyby w otoczeniu panował mniejszy hałas.

Video thumbnail, campaign video, db range, sound absorption, sound insulation
Na ilość dźwięku przenoszonego między pomieszczeniami wpływa nie tylko izolacyjność akustyczna produktu, ale też jego dźwiękochłonność. Wpływ ten NIE jest odzwierciedlany przez wartości Dn,f,w.

Dźwiękochłonność, a izolacyjność akustyczna

Komfort akustyczny zależy przede wszystkim od dźwiękochłonności i izolacyjności akustycznej.

Sufity o takiej samej wartości izolacyjności akustycznej (dB), ale innym stopniu dźwiękochłonności zapewniają inny poziom ciśnienia akustycznego.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, definition of acoustics, PL

Sufit o niskiej dźwiękochłonności

Jeśli pomieszczenie, w którym znajduje się źródło dźwięku, posiada sufit o niskiej dźwiękochłonności, skutkuje to wysokim poziomem ciśnienia akustycznego i pogłosem. Nawet jeśli sufit charakteryzuje się dobrą izolacyjnością akustyczną, przenoszony dźwięk jest wyższy niż w przypadku pomieszczenia z dźwiękochłonnym sufitem.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, low sound absorption illustration, PL

Sufit o średniej dźwiękochłonności

Jeśli pomieszczenie, w którym znajduje się źródło dźwięku, posiada sufit o zwiększonej dźwiękochłonności, skutkuje to pochłonięciem części dźwięku i obniżeniem poziomu ciśnienia akustycznego. Dzięki połączeniu z dobrą izolacją akustyczną takie rozwiązanie pozwala zagwarantować, iż ilość przenoszonego dźwięku będzie mniejsza niż w opisanej wcześniej sytuacji.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, mid sound absorption illustration, PL

Sufit o wysokiej dźwiękochłonności

Połączenie wysokiej dźwiękochłonności z wysoką izolacyjnością akustyczną pozwala stworzyć przestrzeń gwarantującą komfort i prywatność akustyczną.

Ponieważ sufit pochłania znaczną część dźwięku, wyższa dźwiękochłonność skutkuje obniżeniem ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu ze źródłem dźwięku i ograniczeniem ilości dźwięku przenoszonego do sąsiednich pomieszczeń. Jeśli pomieszczenie, do którego przenoszony jest dźwięk, również posiada sufit o wysokiej dźwiękochłonności, poziom ciśnienia akustycznego zostanie obniżony jeszcze bardziej ze względu na pochłonięcie pozostałego dźwięku przenoszonego do pomieszczenia.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, high sound absorption illustration, PL
campaign illustration, db campaign, brochure cover,  PL

Przykładowe budynki

Pobierz opisy obiektów referencyjnych

campaign illustration, db campaign, case study file mosaic, PL