ROCKWOOL decarbonisation, It's time, globe

Ujemna emisja dwutlenku węgla netto w stosunku 100:1

ROCKWOOL jest firmą o ujemnej emisji dwutlenku węgla netto, która dzięki naszej izolacji z wełny mineralnej zużywa 100 razy mniej energii i emituje 100 razy mniej CO2 podczas produkcji. Nasze pozostałe produkty z wełny mineralnej wspomagają zrównoważony, nowoczesny styl życia w zakresie gospodarki wodnej, izolacji akustycznej i rozwiązań do upraw warzyw. Wełna mineralna jest z natury produktem podlegającym zasadom obiegu zamkniętego i może być w pełni przetwarzana w nieskończoność bez utraty wydajności. Jednak nadal potrzeba energii, aby oszczędzać energię, a my staramy się zrobić więcej w tej kwestii.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Dalsze oszczędności energii dzięki SBTi

Firma ROCKWOOL przystąpiła do inicjatywy Science Based Targets (SBTi) i zobowiązała się do opracowania planu ambitnej redukcji emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia o jedną trzecią w ciągu 15 lat, przyjmując za punkt odniesienia rok 2019. Obejmuje to zmniejszenie bezwzględnej emisji naszych fabryk o 38% oraz bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia o 20%. SBTi to inicjatywa partnerska między CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute i World Wide Fund for Nature (WWF). Została utworzona w celu stymulowania ambitnych działań na rzecz klimatu w sektorze prywatnym przez mobilizowanie przedsiębiorstw do ustalania opartych na nauce celów redukcji emisji.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Oszczędność energii, redukcja emisji

Zgodnie z paryskim porozumieniem klimatycznym 42% redukcji emisji dwutlenku węgla powinno pochodzić z energooszczędności. Od dziesięcioleci ROCKWOOL jest mistrzem w dziedzinie energooszczędności w naszych fabrykach i to jest nadal naszym głównym celem. Wierzymy przecież, że najlepszą formą redukcji zużycia energii jest oszczędzanie.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Inwestycja w innowacje

Ograniczenie bezpośrednich emisji z fabryk jest kluczowym elementem naszych innowacji technologicznych.  Dlatego też jesteśmy pionierami w dziedzinie technologii wytopu elektrycznego na dużą skalę, sprawdzającej się w krajach, w których sieć energetyczna jest już niskoemisyjna. Wybraliśmy naszą fabrykę w norweskim Moss, aby pilotować wdrożenie największej w branży wytapiarki elektrycznej. Spowoduje to spadek emisji dwutlenku węgla w fabryce Moss o około 80%.

W firmie ROCKWOOL od lat dokonujemy również znacznych inwestycji w rozwój technologii wytopu opartego na elastycznym wyborze paliw. Teraz czerpiemy z tego korzyści, ponieważ technologia ta umożliwia przejście na paliwa mniej emisyjne. Nasze dwie duńskie fabryki są tego świetnymi przykładami. Przejście na gaz ziemny w 2020 roku i na biogaz w 2021 roku oznacza, że już w roku 2021 jesteśmy w stanie zmniejszyć naszą bezwzględną emisję dwutlenku węgla w Danii o 70%.

W 2021 roku nastąpi również przebudowa jednej z naszych fabryk w Polsce na gaz ziemny, a w najnowszym, budowanym przez nas zakładzie w Stanach Zjednoczonych, rozpoczniemy działalność z wykorzystaniem gazu ziemnego zamiast węgla. Ale to dopiero ekscytujący początek. W miarę jak będziemy się uczyć i dalej rozwijać nowe technologie, planujemy w najbliższych latach przebudowę kolejnych fabryk.

Materiał, jakim jest kamień, ma wbudowaną cyrkularność.

Naturalne wykorzystywanie wełny mineralnej o obiegu zamkniętym oznacza, że jesteśmy w stanie poddać ją pełnemu recyklingowi nieograniczoną liczbę razy bez utraty wydajności. Zwiększymy wysiłki w zakresie zbiórki i recyklingu zużytej wełny mineralnej, mając na celu 100% recykling i wielokrotne przetwarzanie materiału. Ponieważ w przypadku wełny mineralnej, koniec to nowy początek.

Czy chcesz obejrzeć film?

Chcesz dowiedzieć się więcej?