Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców i zrównoważone życie

10 maja 2019

Jak ważne będą praktyki związane ze zrównoważonym rozwojem w nadchodzących latach? W miarę rozwoju miast i naszej infrastruktury, potrzeba stosowania w sektorze budowlanym praktyk opłacalnych i przyjaznych dla środowiska stanie się jeszcze bardziej niezbędna niż obecnie.

Wraz ze wzrostem liczby ludności następuje rozwój miast i nasze zapotrzebowanie na surowce, np. w latach 2000–2010 nasz ślad materiałowy wzrósł we wszystkich regionach świata.

Brak odpadów i niepotrzebnych produktów

Sektor budowlany jest odpowiedzialny za jedną trzecią wszystkich odpadów, które każdego roku trafiają na składowiska. Aby zrównoważyć tę szkodliwą dla środowiska praktykę, wdrażane są projekty i technologie związane z materiałami odpadowymi, takie jak przetwarzanie materiałów na nowe produkty, które umożliwiają przekształcenie zużytych materiałów w produkty o wartości handlowej, przyczyniając się do zmniejszenia ilości odpadów i obniżenia zapotrzebowania na surowce pierwotne.

Surowiec w obiegu zamkniętym

Aby odejść od obecnej, bardziej liniowej metody konsumpcji, filozofia gospodarki o obiegu zamkniętym ma na celu zamknięcie pętli konsumpcji liniowej, zmniejszając nasz ślad materiałowy poprzez ponowne wykorzystanie zasobów w sposób wydajny i opłacalny.

Właściwe zarządzanie odpadami jest istotną częścią naszej zrównoważonej przyszłości, a stosowanie właściwych materiałów może przyczynić się do ekologicznego życia.

Budownictwo przyjazne dla środowiska

Konieczne jest, aby deweloperzy współpracowali z producentami, którzy oferują zrównoważone materiały i programy wycofania z eksploatacji, w ramach których zużyte materiały budowlane są przetwarzane na nowe produkty o takich samych właściwościach jak materiały pierwotne. Zmniejsza to ilość odpadów wysyłanych co roku na wysypiska i redukuje nasz ślad materiałowy, tworząc czystszą, bardziej efektywną i ekologiczną przyszłość.

Rozwiązania akustyczne Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej, materiału trwałego i w zasadzie niewyczerpywalnego. Są one trwałe i mogą być przetwarzane na nowe produkty, przyczyniając się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i czystszej przyszłości. Skontaktuj się z nami, aby znaleźć idealny, przyjazny dla środowiska sufit do Twojego kolejnego projektu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?