Miejsce pracy sprzyjające zdrowiu sprzyja również produktywności

1 stycznia 1

Leczenie „chorych budynków” może zwiększyć zyski, jak również poprawić samopoczucie przebywających w nim osób.

Zapotrzebowanie na zdrowe miejsca pracy

Od czasu gdy w latach 80. po raz pierwszy stwierdzono występowanie „syndromu chorego budynku”, pracodawcy zwiększyli wysiłki na rzecz poprawy warunków w miejscu pracy. W końcu do 90% naszego czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, więc ważne jest, aby przestrzenie, w których pracujemy, sprzyjały naszemu dobremu samopoczuciu.

W związku z przechodzeniem na gospodarkę opartą na wiedzy zapotrzebowanie na zdrowe miejsca pracy jest obecnie jeszcze większe. Ponieważ 92% kosztów operacyjnych firmy1  jest bezpośrednio związanych z wydatkami na personel, wszystko, co można zrobić, aby poprawić produktywność ludzi, jest jak najbardziej korzystne. 

Badania sugerują, że korzyści płynące z inwestowania w zdrowe miejsce pracy są warte wydanych pieniędzy. Na przykład 79% właścicieli budynków2 , którzy zainwestowali w odpowiednią strategię, odnotowuje większy poziom zadowolenia i zaangażowania pracowników. Z ankiet przeprowadzonych wśród pracowników wynika, że zaangażowanie personelu w pracę może poprawić wyniki finansowe przedsiębiorstwa o 30%3

Zdrowe budynki są również więcej warte. Prawie trzy czwarte właścicieli budynków stwierdziło, że zdrowsze budynki są łatwiejsze do wynajęcia i bardziej atrakcyjne dla najemców o wysokich wymaganiach. 62% z nich dostrzega również korzyści polegające na większej wartości takiego budynku4, co oznacza, że odpowiednie rozwiązania mogą zwiększyć cenę odsprzedaży obiektu5.

Koszty personelu
0

kosztów operacyjnych ma związek z pracownikami

Zadowolenie i zaangażowanie pracowników
0

poziom zadowolenia i zaangażowania pracowników wynikający z pracy w zdrowszych budynkach

Wyniki przedsiębiorstwa
0

poprawa wyników przedsiębiorstwa dzięki większemu zaangażowaniu pracowników

Możemy pomóc wyleczyć chore budynki

Nadal pozostaje wiele do zrobienia. Według 60% respondentów badania przeprowadzonego w 2016 roku6dostęp do światła słonecznego jest nadal postrzegany jako kluczowa cecha zdrowego miejsca pracy. Dodatkowo tylko 34% pracowników jest zadowolonych z poziomu hałasu, nawet w stosunkowo nowych miejscach pracy7.

Izolacja ROCKWOOL pomaga leczyć chore budynki i tworzyć lepszego środowiska pracy. Nasze akustyczne rozwiązania sufitowe i izolacyjne redukują poziom hałasu. Dzięki temu pracownicy mogą się skoncentrować nawet w biurach z otwartą przestrzenią. Izolacja termiczna z wełny skalnej pomaga natomiast utrzymać optymalną temperaturę wewnątrz budynku. A dzięki gładkiej i odbijającej światło powierzchni paneli sufitowych oświetlenie jest bardziej efektywne.

Właściciele budynków i pracodawcy, którzy wzięli pod uwagę potencjalne korzyści, odpowiedzieli na zapotrzebowanie na zdrowe budynki i zainwestowali w rozwiązania skoncentrowane na człowieku, wyraźnie na tym zyskują.

 

1: Raport Leesmana, ponad 100 000 respondentów Raport dotyczący produktywności w miejscu pracy 
2: Dodge Data & Analytics, „Smart Market Report”, 2016
3: Hay Group, „Employee Engagement” 
4: Raport Leesmana, ponad 100 000 respondentów Raport dotyczący produktywności w miejscu pracy
5: GRESB, „The Value of an Integrated Sustainability Strategy for Real Estate Companies and Funds”, 2016
6: 
Dodge Data & Analytics, „Smart Market Report”, 2016

7: Leesman, „The next 250K”
 

RockWorld imagery, infographic, sustainable strategy in real estate investment

Źródło: Dodge Data & Analytics, „Smart Market Report”, 2016, str. 6

Akustyka biur

Biorąc pod uwagę, że ponad 90% kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa wiąże się z efektywnością pracowników, ważne jest, aby poznać wpływ, jaki warunki w biurze i akustyka pomieszczeń mają na pracowników biurowych.

Dowiedz się więcej

Powiązane historie

Nasz sposób myślenia — inne tematy