Co się dzieje podczas pożaru?

1 stycznia 1

Aby doszło do pożaru, konieczne są trzy elementy: źródło zapłonu, materiał palny i tlen.

Ogień będzie płonąć do momentu jego ugaszenia albo do czasu wyczerpania się materiałów palnych lub tlenu.  Jeżeli pożar nie zostanie ugaszony lub nie wygaśnie w inny sposób, będzie trwał, a w pewnym momencie, nagle i bardzo szybko, rozwinie się z miejscowego ogniska do pożaru obejmującego całe pomieszczenie.  Ta gwałtowna zmiana, do której dochodzi w ciągu zaledwie kilku sekund, nosi miano rozgorzenia.

To, czy mały pożar rozprzestrzeni się i dojdzie do rozgorzenia, zależy od tego, jak materiały w jego pobliżu reagują na ogień. Obecnie nasze meble i elektronika zawierają znaczne ilości plastiku i innych tworzyw sztucznych, a tym samym duże ilości paliwa, co sprawia, że w salonie z nowoczesnym wyposażeniem pożar rozwija się 5–10 razy szybciej, niż w salonie wyposażonym tak jak w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Na tym filmie  pokazano, o ile szybciej rozwija się pożar w nowoczesnym salonie w porównaniu z pomieszczeniem z przeszłości.

Po rozgorzeniu ogień zaczyna obejmować wszystkie materiały palne w pomieszczeniu do momentu, w którym zaczyna brakować tlenu. Żar staje się tak intensywny, że nawet elementy strukturalne budynku mogą zacząć płonąć. Płomienie mogą się wydostać z pomieszczenia do reszty budynku oraz na zewnątrz przez otwarte drzwi i okna, gdzie jest znacznie więcej tlenu i palnych materiałów.  Jeśli fasada budynku jest wykonana z palnych elementów, będzie stanowić dodatkowe paliwo dla pożaru.  Pożar przestanie się rozprzestrzeniać tylko wtedy, gdy zostanie ugaszony lub zabraknie palnych materiałów w pobliżu.

Bezpieczeństwo pożarowe

Stosowanie w budynkach materiałów niepalnych, takich jak skalna wełna mineralna, może pomóc w uniknięciu rozprzestrzeniania się ognia i odegrać istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom.

Dowiedz się więcej

Powiązane historie

Nasz sposób myślenia — inne tematy