Sufit podwieszany akustyczny w szpitalu z płyty sufitowe Rockfon MediCare Block (Klasyfikacja pomieszczeń czystych ISO Klasa 2)

Rockfon® MediCare® Block

Płyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach medycznych najwyższego ryzyka, gdzie wymagana jest wysoka łatwość czyszczenia, np. izb pogotowia, oddziałów intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych