Czyszczenie i higieniczne sufity w szpitalu za pomocą płyty sufitowe Rockfon MediCare Standard (ISO class 5)

Rockfon® MediCare® Standard

Płyta rekomendowana do pomieszczeń medycznych, które muszą spełniać ogólne wymogi dotyczące czyszczenia i higieny