Przeszkadzający hałas
0

Odsetek uczniów, którzy na pytanie, co najbardziej przeszkadza w nauce, odpowiedzieli: „hałas”.*

Problemy z głosem
0

Odsetek nauczycieli doświadczających nieodwracalnych problemów z głosem na skutek głośnego mówienia, aby można było ich usłyszeć.**

Źródła
Niższe wyniki testów
0

O tyle spadają wyniki krajowych znormalizowanych testów na każdy wzrost poziomu hałasu, którego doświadczają młodzi uczniowie, o 10 dB powyżej 41 dB.***

Analizy przypadków