bucket_iconCreated with Sketch.Polish campaign illustration, graph, 1:1, grey background
Illustrative image, hospital, healthcare, female, doctor, girl, tablet
Zaburzenia słuchu
0

dzieci ma zaburzenia słuchu, które zakłócają prawidłowy rozwój oraz utrudniają naukę w szkole

Problemy z nauką
0

gorsze wyniki w nauce dziecka z niedosłuchem w porównaniu z prawidłowo słyszącym rówieśnikiem

Brak wiedzy
0

rodziców uczniów, u których wykryto niedosłuch, nie podejrzewało nawet, że ich dzieci mogą mieć problemy ze słuchem

Utrudniony start w przyszłość

Według prof. Skarżyńskiego zaburzenia słuchu mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój. Dzieci z zaburzeniami słuchu mają znacznie częściej trudności w nauce w porównaniu do rówieśników ze słuchem prawidłowym.

Dziecko z zaburzeniami słuchu może mieć:

 problemy z nauką czytania i pisania
 problemy z pamięcią
 gorsze wyniki w nauce
 ograniczony zasób językowy
 dysleksję, dysgrafię

Źródło: Magazyn „Słyszę” lipiec-sierpień 2015.

Mood, education, children, classroom, raised hands

Skontaktuj się z nami!

Trudne warunki akustyczne w szkołach można pokonać zapewniając uczniom i kadrze nauczycielskiej wysoki standard środowiska nauki oraz pracy. Dowiedz się, jak to zrobić rozmawiając z naszym ekspertem: 

 nie musisz sie przygotowywać, po prostu zapytaj
 dowiesz się, jak poprawić akustykę w Twojej szkole
 oraz jakie rozwiązania możesz zastosować 
Contact Us

Szkoła Podstawowa nr 340 w Warszawie

 w szkole panował ogromny hałas
 hałas wykraczal poza wszelkie normy

 

 problem z hałasem dostrzegali nauczyciele i rodzice
 rodzice wzięli sprawy w swoje ręce i pomogli sprawić, że hałas w szkole przestał istnieć
campaign page illustration, video thumbnail, education, school, school vice principal, Joanna Lejza, rockfon, PL

Szkoła Podstawowa nr 46 w Poznaniu

Hałas sprawia, że uczniowie mają:

 gorszą pamięć
 problemy z nauką czytania i pisania

Bez hałasu, uczniowie:

 są wyciszeni, spokojniejsi
 pracuje się im o wiele lepiej
campaign page illustration, education, school, Anna Jedut - Wnuk, rockfon, PL