Czy wiesz, jak głośno jest w polskich szkołach?

9 czerwca 2020

Rockfon pomaga walczyć z hałasem i złą akustyką w szkołach.

Jak Rockfon pomaga walczyć z hałasem

W większości polskich szkół, natężenie dźwięku wyrażane w decybelach (dB.) przekracza dopuszczalne normy i jest wyższe niż na skrzyżowaniach ruchliwych dróg, w pobliżu lotniska, czy we wnętrzu głośnej restauracji. Hałas jest najbardziej dokuczliwym problemem w przepełnionych szkołach podstawowych, mieszczących się w starych, niezmodernizowanych budynkach. W wielu z nich, szczególnie podczas przerw, notuje się dźwięki o natężeniu ponad 85dB. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zauważa, że gdy taki „smog akustyczny” działa na człowieka przez 8 godzin dziennie, na przestrzeni lat doprowadza to do uszkodzenia komórek słuchowych.

Komfortowa akustyka

Rockfon, specjalizujący się w rozwiązaniach akustycznych, od wielu lat wspiera walkę z hałasem. Umiejętne wykorzystanie paneli sufitowych i ściennych Rockfon® Eclipse™ przyczyniło się do poprawy komfortu nauki m.in. w Szkole Podstawowej nr 46 w Poznaniu. W nowym skrzydle tej szkoły uzyskano optymalną chłonność akustyczną wnętrz sal lekcyjnych, biblioteki, pokoju nauczycielskiego i korytarzy.Zminimalizowano czasu pogłosu, dzięki czemu uczniowie wyraźniej słyszą to, co mówią do nich nauczyciele.

PL, Poznan, Marcin Sakson, Front Architects, Education, Rockfon Eclipse, Rockfon Samson, Circle, 600x600 white, yellow

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej z Poznania

PL, Poznan, Marcin Sakson, Front Architects, Education, Rockfon Eclipse, Rockfon Samson, Circle, 600x600 white, green

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej z Poznania

PL, Poznan, Marcin Sakson, Front Architects, Education, Rockfon Eclipse, Rockfon Samson, circle, 600x600 white, orange

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej z Poznania

Poza walorami akustycznymi, panele Rockfon są świetnym narzędziem aranżacyjnym wnętrz. W tej szkole doskonale uzupełniają surowość płaszczyzn betonowych przez miękkie formy i dopełnienie kolorystyczne

Marcin Sakson

Front Architects
Biuro projektowe odpowiedzialne za projekt rozbudowy szkoły
Czytaj więcej

Efekty działania zastosowanych systemów akustycznych codziennie odczuwają pracujący w szkole nauczyciele. 67% z nich uważa, że dzięki tym rozwiązaniom poprawiła się ich koncentracja. Anna Nowicka, nauczyciel historii w SP nr 46 mówi: Zauważyłam, że uczniowie w nowych pracowniach lepiej funkcjonują, lepiej, a przede wszystkim szybciej przyswajają materiał oraz lepiej pracują na lekcjach. Panele tworzą w sali miłą, spokojną atmosferę. Taka niekonwencjonalna dekoracja ścian i sufitów może też moim zdaniem inspirować uczniów do większej kreatywności”.

Projekt dla szkół

Chcąc pomóc niedofinansowanym polskim szkołom, w drugiej połowie 2019 roku Rockfon zorganizował ogólnokrajowy konkurs dla szkół podstawowych. Kluczowymi celami projektu było uwrażliwienie uczniów, a przede wszystkim środowiska oświaty na problematykę nadmiernego hałasu w budynkach szkolnych oraz przybliżenie im metod minimalizowania go. Oprócz nagród indywidualnych dla uczniów – autorów najlepszych prac konkursowych, ufundowano również nagrody dla szkół.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie przez uczniów prac plastycznych i literackich na temat: „Dźwięki mojej szkoły". Do konkursu napłynęło aż 175 zgłoszeń z całej Polski. Dzięki nim można się przekonać, jak wygląda szkolny hałas oczami dzieci. Wszystkie nadesłane prace konkursowe charakteryzują się dużą kreatywnością i ukazują emocje związane z hałasem odczuwanym przez dzieci w szkołach. Widać, że wiele z nich ma zabarwienie negatywne.

Zobacz szkolne dźwięki

Najlepsze i najbardziej kreatywne okazały się prace uczniów ze szkół podstawowych w Sulechowie, Słupcy i Błaszkach – małych, liczących po kilkanaście tysięcy mieszkańców miejscowościach. Autorzy za swoje prace otrzymali w nagrodę hulajnogi. W ich szkołach specjaliści Rockfon przeprowadzili pomiary hałasu, opracowali rekomendacje i wykonali modernizacje akustyczne sal lekcyjnych. Z kolei wyróżnieni uczniowie ze szkół w Pleszewie, Piławie Dolnej, Lipsku, Szydłowie, Pielgrzymowicach, Połczynie-Zdroju i Wrocławiu odebrali zestawy do gry w badmintona. Dla ich szkół Rockfon opracował profesjonalne, oparte na pomiarach hałasu rekomendacje dotyczące zastosowania rozwiązań akustycznych.

Article illustration, Poland, school campaign, children drawings, polish campaign

Franciszek Nowaczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy, ul. Plac Szkolny 1a, 62-400 Słupca.

Article illustration, Poland, school campaign, children drawings, polish campaign

Zofia Sibińska, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Błaszkach, ul. Szkolna 1, 98-235 Błaszki.

Article illustration, Poland, school campaign, children drawings, polish campaign

Michał Burzelów, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie, ul. 1 Maja 7, 66-100 Sulechów.

Efekty modernizacji sal szkolnych zrealizowanych w ramach konkursu „Dźwięki mojej szkoły” będzie można dokładniej poznać i obejrzeć już niedługo. Mamy nadzieję, że we wrześniu, nauczyciele i uczniowie wrócą do szkół, i będziemy mogli ich odwiedzić. Chcemy z nimi porozmawiać o tym, czy odczuwają pozytywne efekty zastosowania rozwiązań akustycznych w swoich klasach. Zebrane materiały będzie można obejrzeć na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Rockfon.

„Hałas na początku męczy, potem zaczyna irytować, a w końcu prowadzi do wybuchu złości. Są badania, z których wynika, że w głośnych szkołach jest więcej agresji. Dzieci w takich placówkach gorzej się uczą, mają uboższe słownictwo, bo hałas zaburza komunikację.”

Prof. Krystyna Pawlas

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Audiolog, specjalista higieny pracy i higieny środowiska

Z tym niepokojącym zjawiskiem można i należy walczyć. Dlatego Rockfon wciąż wspiera polskie szkoły.