Czy wiesz, jak głośno jest w polskich szkołach?

9 czerwca 2020

Rockfon pomaga walczyć z hałasem i złą akustyką w szkołach.

Jak Rockfon pomaga walczyć z hałasem

W większości polskich szkół, natężenie dźwięku wyrażane w decybelach (dB.) przekracza dopuszczalne normy i jest wyższe niż na skrzyżowaniach ruchliwych dróg, w pobliżu lotniska, czy we wnętrzu głośnej restauracji. Hałas jest najbardziej dokuczliwym problemem w przepełnionych szkołach podstawowych, mieszczących się w starych, niezmodernizowanych budynkach. W wielu z nich, szczególnie podczas przerw, notuje się dźwięki o natężeniu ponad 85dB. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zauważa, że gdy taki „smog akustyczny” działa na człowieka przez 8 godzin dziennie, na przestrzeni lat doprowadza to do uszkodzenia komórek słuchowych.

Komfortowa akustyka

Rockfon, specjalizujący się w rozwiązaniach akustycznych, od wielu lat wspiera walkę z hałasem. Umiejętne wykorzystanie paneli sufitowych i ściennych Rockfon® Eclipse™ przyczyniło się do poprawy komfortu nauki m.in. w Szkole Podstawowej nr 46 w Poznaniu. W nowym skrzydle tej szkoły uzyskano optymalną chłonność akustyczną wnętrz sal lekcyjnych, biblioteki, pokoju nauczycielskiego i korytarzy.Zminimalizowano czasu pogłosu, dzięki czemu uczniowie wyraźniej słyszą to, co mówią do nich nauczyciele.

1/3
Poza walorami akustycznymi, panele Rockfon są świetnym narzędziem aranżacyjnym wnętrz. W tej szkole doskonale uzupełniają surowość płaszczyzn betonowych przez miękkie formy i dopełnienie kolorystyczne

Marcin Sakson

Front Architects
Biuro projektowe odpowiedzialne za projekt rozbudowy szkoły
Czytaj więcej

Efekty działania zastosowanych systemów akustycznych codziennie odczuwają pracujący w szkole nauczyciele. 67% z nich uważa, że dzięki tym rozwiązaniom poprawiła się ich koncentracja. Anna Nowicka, nauczyciel historii w SP nr 46 mówi: Zauważyłam, że uczniowie w nowych pracowniach lepiej funkcjonują, lepiej, a przede wszystkim szybciej przyswajają materiał oraz lepiej pracują na lekcjach. Panele tworzą w sali miłą, spokojną atmosferę. Taka niekonwencjonalna dekoracja ścian i sufitów może też moim zdaniem inspirować uczniów do większej kreatywności”.

Projekt dla szkół

Chcąc pomóc niedofinansowanym polskim szkołom, w drugiej połowie 2019 roku Rockfon zorganizował ogólnokrajowy konkurs dla szkół podstawowych. Kluczowymi celami projektu było uwrażliwienie uczniów, a przede wszystkim środowiska oświaty na problematykę nadmiernego hałasu w budynkach szkolnych oraz przybliżenie im metod minimalizowania go. Oprócz nagród indywidualnych dla uczniów – autorów najlepszych prac konkursowych, ufundowano również nagrody dla szkół.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie przez uczniów prac plastycznych i literackich na temat: „Dźwięki mojej szkoły". Do konkursu napłynęło aż 175 zgłoszeń z całej Polski. Dzięki nim można się przekonać, jak wygląda szkolny hałas oczami dzieci. Wszystkie nadesłane prace konkursowe charakteryzują się dużą kreatywnością i ukazują emocje związane z hałasem odczuwanym przez dzieci w szkołach. Widać, że wiele z nich ma zabarwienie negatywne.

Zobacz szkolne dźwięki

Najlepsze i najbardziej kreatywne okazały się prace uczniów ze szkół podstawowych w Sulechowie, Słupcy i Błaszkach – małych, liczących po kilkanaście tysięcy mieszkańców miejscowościach. Autorzy za swoje prace otrzymali w nagrodę hulajnogi. W ich szkołach specjaliści Rockfon przeprowadzili pomiary hałasu, opracowali rekomendacje i wykonali modernizacje akustyczne sal lekcyjnych. Z kolei wyróżnieni uczniowie ze szkół w Pleszewie, Piławie Dolnej, Lipsku, Szydłowie, Pielgrzymowicach, Połczynie-Zdroju i Wrocławiu odebrali zestawy do gry w badmintona. Dla ich szkół Rockfon opracował profesjonalne, oparte na pomiarach hałasu rekomendacje dotyczące zastosowania rozwiązań akustycznych.

1/3

Efekty modernizacji sal szkolnych zrealizowanych w ramach konkursu „Dźwięki mojej szkoły” będzie można dokładniej poznać i obejrzeć już niedługo. Mamy nadzieję, że we wrześniu, nauczyciele i uczniowie wrócą do szkół, i będziemy mogli ich odwiedzić. Chcemy z nimi porozmawiać o tym, czy odczuwają pozytywne efekty zastosowania rozwiązań akustycznych w swoich klasach. Zebrane materiały będzie można obejrzeć na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Rockfon.

„Hałas na początku męczy, potem zaczyna irytować, a w końcu prowadzi do wybuchu złości. Są badania, z których wynika, że w głośnych szkołach jest więcej agresji. Dzieci w takich placówkach gorzej się uczą, mają uboższe słownictwo, bo hałas zaburza komunikację.”

Prof. Krystyna Pawlas

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Audiolog, specjalista higieny pracy i higieny środowiska

Z tym niepokojącym zjawiskiem można i należy walczyć. Dlatego Rockfon wciąż wspiera polskie szkoły.