Poprawa zdrowia i samopoczucia dzięki systemowi WELL Building Standard™

29 stycznia 2021

Marka Rockfon jest przekonana, że środowisko, w którym żyjemy każdego dnia, wpływa na nasze zdrowie. 90% swojego czasu spędzamy w pomieszczeniach, dlatego na etapie projektowania coraz częściej nacisk kładziony jest na dobre samopoczucie i zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju – takie podejście staje się już w branży normą.

WELL certyfikowany standard budowlany

Budynek biurowy Parallel w Oslo zbudowany zgodnie ze standardami budowlanymi WELL

International WELL Building Institute™ (IWBI) to jeden z największych globalnych ruchów na rzecz przekształcania budynków i społeczności w sposób sprzyjający ludziom. Dzięki skoncentrowaniu się na ludziach podczas podejmowania decyzji dotyczących projektu, budowy, realizacji i rozwoju system WELL Building Standard™ stawia nasze zdrowie i samopoczucie na pierwszym miejscu.
 

Aby dowiedzieć się więcej, porozmawialiśmy z Jessicą Cooper, dyrektor handlową IWBI, która podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat znaczenia certyfikatu WELL, informacjami o niedawno wdrożonym WELL v2 oraz wskazówkami dotyczącymi doboru materiału pod kątem tworzenia budynków sprzyjających zdrowiu.

Znaczenie certyfikatu WELL

Na czym polega główna różnica między WELL a innymi systemami oceny budynków? Co sprawia, że są od siebie różne?

WELL koncentruje się na ludziach i nadaje priorytet ludzkiemu zdrowiu i samopoczuciu. To oparty na dowodach program certyfikacji sprawdzający skuteczność rozwiązań, co oznacza, że budynek ma być nie tylko zaprojektowany z myślą o zdrowiu, ale też musi rzeczywiście mu sprzyjać po zakończeniu budowy. Certyfikaty WELL otrzymują projekty, które dowodzą, że ich głównym założeniem było zdrowie, zadowolenie i wydajność użytkowników danej przestrzeni. W przypadku firm może to przejawiać się większym zainteresowaniem wykwalifikowanych pracowników i skutecznością ich zatrzymywania. W budynkach mieszkalnych może o tym świadczyć lepszy ogólny stan zdrowia i jakość życia rodzin.

Czy uzyskanie certyfikatu WELL wiąże się z jakimiś konkretnymi korzyściami finansowymi? Jakie są zalety doboru materiału z myślą o odpowiednim klimacie we wnętrzu?

Badania dotyczące projektów dowodzą, że certyfikat WELL ma wymierny wpływ i gwarantuje konkretne korzyści, takie jak poprawa jakości powietrza czy skuteczności współpracy. Za przykład może posłużyć londyńskie biuro firmy Cundall (certyfikat WELL na poziomie złotym), w którym najważniejsza była poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach, w tym ciągłe monitorowanie poziomu dwutlenku węgla (CO2) i lotnych związków organicznych (LZO). To rozwiązanie przyniosło firmie oszczędności rzędu 200 000 GBP dzięki zmniejszeniu całkowitej liczby dni nieobecności z powodów zdrowotnych o cztery dni na pracownika rocznie oraz ograniczeniu rotacji pracowników o 27%.

Czy uzyskanie certyfikatu WELL wiąże się z jakimiś konkretnymi korzyściami finansowymi dla właściciela budynku? Jakie czynniki powinny skłonić właściciela budynku do inwestycji w zgodność z założeniami systemu WELL?

Właściciele budynków motywują starania o uzyskanie certyfikatu WELL chęcią przyciągnięcia i utrzymania lepszych najemców, maksymalizacji wyników finansowych związanych z wynajmem oraz wartości odsprzedaży, ograniczenia ryzyka wypadków, spowolnienia starzenia się budynku oraz poprawą relacji z interesariuszami poprzez wzrost ocen GRESB i ESG w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia. Przywiązują też dużą wagę do wzrostu konkurencyjności oraz marketingowej wartości certyfikatu WELL.

Certyfikaty WELL otrzymują projekty, które dowodzą, że ich głównym założeniem było zdrowie, zadowolenie i wydajność użytkowników danej przestrzeni.

Jessica Cooper

DYREKTOR HANDLOWY, INTERNATIONAL WELL BUILDING INSTITUTE

Jakie korzyści odczuwają użytkownicy „budynków WELL”?

System WELL to zarówno zasady, jak i rozwiązania projektowe, w związku z czym w niektórych przypadkach jego zastosowanie może być bardziej widoczne niż w innych. Biofilia lub dostęp do przyrody pomagający obniżyć poziom stresu i poprawić samopoczucie psychiczne, dopasowane do rytmu okołodobowego oświetlenie, które pobudza w dzień i sprzyja snowi w nocy, oraz ergonomiczne meble skłaniające do poruszania się i zapewniające fizyczne oparcie to tylko kilka przykładowych elementów systemu WELL, które zauważa się natychmiast po wejściu do pomieszczenia.

Jak duże znaczenie w świecie po pandemii mają budynki z certyfikatem WELL?

Teraz będziemy musieli w jeszcze większym stopniu zadbać o to, aby nasze budynki – domy, biura, szkoły – sprzyjały zdrowiu użytkowników. Zdrowie ludzi jest nierozerwalnie powiązane ze stanem naszej planety, a także możliwościami instytucji zajmujących się kwestiami społecznymi i gospodarczymi oraz wspierających innych w codziennym życiu. Wierzymy, że obecny kryzys umocni korporacje, rynki kapitałowe i ogół społeczeństwa oraz stanie się okazją do zwiększenia jego świadomości wpływu zdrowia ludzi na globalną gospodarkę oraz wyciągnięcia odpowiednich wniosków.


Wersja 2 systemu WELL

Niedawno opublikowana została druga wersja systemu WELL. Co spowodowało, że aktualizacja była konieczna?

System WELL opiera się na badaniach naukowych i dowodach. Ciągle analizujemy nowe badania, co pozwala nam skuteczniej przekształcać budynki i organizacje tak, aby wywierały pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi oraz pomagały im się rozwijać. Wykorzystaliśmy całą wiedzę zdobytą od czasu wprowadzenia pierwszej wersji WELL (WELL v1), aby opracować solidniejszy, łatwiej dostępny i adaptowalny oraz bardziej obiektywny system. Podstawą wersji 2 systemu WELL nadal są najlepsze branżowe praktyki oraz innowacyjne rozwiązania poparte dowodami. Na nich opiera się cały ekosystem WELL.

Co sprawia, że wersja 2 jest lepsza od wersji 1?

WELL v2 to jak dotąd najbardziej rygorystycznie przebadana i zweryfikowana wersja systemu WELL Building Standard (WELL). WELL v2 opiera się na przełomowych założeniach pierwszej wersji systemu WELL Building Standard (WELL v1), ale ponadto wykorzystuje doświadczenie tysięcy użytkowników systemu WELL, fachowców, przedstawicieli branży medycznej, specjalistów ds. zdrowia publicznego i naukowców z całego świata zajmujących się budynkami.

Teraz będziemy musieli w jeszcze większym stopniu zadbać o to, aby nasze budynki – domy, biura, szkoły – sprzyjały zdrowiu użytkowników.

Jessica Cooper

DYREKTOR HANDLOWY, INTERNATIONAL WELL BUILDING INSTITUTE

Czy może Pani opowiedzieć o najważniejszych zmianach?

Usprawnienia wprowadzone w WELL v2 mają na celu zwiększenie elastyczności i inkluzywności systemu WELL oraz umożliwienie optymalizacji pod kątem projektu dowolnego typu niezależnie od miejsca jego realizacji. Zdajemy sobie sprawę, że w różnych regionach świata występują inne problemy zdrowotne, dlatego opracowaliśmy rozwiązania umożliwiające dostosowanie systemu WELL do lokalnych warunków.

Ponadto w WELL v2 liczba założeń dotyczących zdrowia wzrosła w porównaniu z wersją WELL z siedmiu do dziesięciu (powietrze, woda, odżywianie, światło, ruch, komfort termiczny, dźwięk, materiały, umysł i społeczność plus dodatkowa kategoria: innowacje), a sam system uwzględnia najnowsze badania. WELL v2 wykorzystuje też kryteria dotyczące rezultatów, aby przygotować rynek do ciągłego monitorowania i zadbać o to, aby utrzymanie skuteczności miało znaczenie priorytetowe. Dzięki dostosowanym kartom oceny i stale rozwijanej bibliotece rozwiązań system WELL v2 daje zespołom realizującym projekty możliwość skupienia się na kwestiach, które są dla nich najbardziej wartościowe i mają największy wpływ.

Dobór materiałów z myślą o zdrowych budynkach

Czy może Pani powiedzieć nieco więcej o znaczeniu akustyki w sprzyjających zdrowiu budynkach przyszłości?

Udowodniono, że narażenie na hałas, np. uliczny i związany ze środkami transportu, wpływa na nasze zdrowie i komfort na kilka niekorzystnych sposobów. Na przykład hałas generowany przez transport i obiekty przemysłowe powiązano z zaburzeniami snu, nadciśnieniem oraz pogorszeniem zdolności arytmetycznych u dzieci w wieku szkolnym.

Założenie WELL dotyczące dźwięku ma na celu poprawę stanu zdrowia i samopoczucia pracowników poprzez określenie parametrów wpływających na komfort akustyczny użytkowników tworzonego środowiska i ograniczenie niekorzystnych czynników.

Jak duży wpływ ma dobór materiałów na prawdopodobieństwo uzyskania certyfikatu WELL dla nowego budynku?

Założenie WELL dotyczące materiałów ma na celu ograniczenie ryzyka narażenia ludzi podczas budowy, remontu, wyposażania i użytkowania przestrzeni na kontakt (bezpośredni lub w wyniku skażenia środowiska) z substancjami chemicznymi mogącymi wpływać na stan zdrowia. W ramach systemu WELL wymagane jest spełnienie warunków należących do wszystkich dziesięciu założeń, w tym dotyczące materiałów, więc znajomość surowców, z jakich wykonane są meble, jest istotna w procesie certyfikacji.

Dowiedz się, w jaki sposób Rockfon może pomóc Ci uzyskać certyfikat WELL.

Jakie znaczenie mają materiały sufitowe podczas przyznawania certyfikatu WELL, szczególnie w kategoriach akustyki, oświetlenia i materiałów?

Ograniczanie powierzchni. Brak montowanych na suficie dźwiękochłonnych elementów lub barier o niepełnej wysokości w otwartych przestrzeniach roboczych może sprawiać, że odbijające się dźwięki będą rozpraszać pracowników, zwłaszcza w przypadku mowy. Sufity zwykle są powierzchniami dającymi największe możliwości w zakresie montażu wysoce dźwiękochłonnych materiałów najskuteczniej ograniczających pogłos i pozwalających kontrolować zrozumiałość mowy i poziom hałasu podczas pracy.

Ciągle analizujemy nowe badania, co pozwala nam skuteczniej przekształcać budynki i organizacje tak, aby wywierały pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi oraz pomagały im się rozwijać.

Jessica Cooper

DYREKTOR HANDLOWY, INTERNATIONAL WELL BUILDING INSTITUTE

Czy ma Pani jakieś rady dla architektów i inżynierów odnośnie do właściwości, na które powinni zwracać uwagę podczas doboru materiałów do nowego budynku?

Radzimy architektom i inżynierom uwzględnić parametry związane z wszystkimi dziesięcioma założeniami systemu WELL, którymi są powietrze, woda, odżywianie, światło, ruch, komfort termiczny, dźwięk, materiały, umysł i społeczność oraz dodatkowa kategoria: innowacje. Warto uwzględnić wszystkie kwestie: od wpływu składników materiału budowlanego na jakość powietrza przez znaczenie wykorzystania materiałów dla komfortu akustycznego aż po to, czy elementy estetyczne mają znaczenie dla jakości oświetlenia i/lub biofilności. Każde z tych zagadnień oddziałuje na właściwości przestrzeni związane ze zdrowiem i samopoczuciem.

 

Czy chcesz, aby Twój budynek uzyskał certyfikat WELL? Wybierz Rockfon i dowiedz się, w jaki sposób możemy Ci w tym pomóc.

Odwiedź stronę internetową International WELL Building Institute™ (IWBI), aby uzyskać więcej informacji.

 

Sounds Beautiful